Kennisdag Sanitatie Buitengebied 9 mei
21 maart 2023 | Algemeen

Om onze kennis te vergroten organiseren we dit jaar weer masterclasses.

Wat is de waterketen?
21 maart 2023 | Algemeen

In Groningen en de kop van Drenthe werken we met veertien gemeenten, twee waterschappen en twee waterbedrijven samen in onze waterketen Groningen Noord-Drenthe.

Kennismaken met Dries Jansma
21 maart 2023 | Algemeen

Zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten is de waterregisseur vorig jaar vertrokken bij onze waterketen.

Mogen we één minuutje van je kostbare douchetijd?
08 maart 2023 | Algemeen

Vijf liter water besparen per dag en per persoon. Dat is het doel van de slogan: “Mogen we één minuutje van je kostbare douchetijd.”

Van gegevensbron naar informatiebron
07 maart 2023 | Meten & Monitoren

Bert Palsma van STOWA en Ruud van Esch van de Unie van Waterschappen: “Jullie zijn goed bezig met de WaterKetenkaart en lopen landelijk voorop.”

Duurzaamheid en kwetsbaarheid
07 maart 2023 | Algemeen

Als Regionale Management Groep (RMG) zijn wij nu opdrachtgever voor twee projecten: Duurzaamheid en Kwetsbaarheid.

Emmen kan rustig ademhalen naast een overstortvijver
07 maart 2023 | Algemeen

Brengen fonteinen in overstortvijvers gezondheidsrisico’s met zich mee? Ja, dat doen ze. Gelukkig zijn de risico’s beperkt en goed binnen de perken te houden.

Nieuwe voorzitter Stuurgroep
07 maart 2023 | Algemeen

Herman Beerda is de nieuwe voorzitter van onze stuurgroep. Herman is lid van het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest.

Twee laptops mee elke dag
07 maart 2023 | Algemeen

Aan het woord is Eddy Jager, rioolbeheerder voor zowel de gemeente Noordenveld als Tynaarlo. Samen met Ines Tuinstra, teamleider beheer van Noordenveld een gesprek over de voordelen van één rioolbeheerder voor twee gemeenten.

Klimaat trekt zich niks aan van grenzen
13 april 2022 | Algemeen

Klimaatadaptatie, hoe staat het ervoor in ons gebied? Een gesprek hierover met Pieta Walma van de provincie Groningen en Wessel Rothstegge de waterregisseur van onze waterketen.

Contacten en verbinding goed houden
12 april 2022 | Algemeen

Tijdens corona voorzitter zijn van de stuurgroep van onze waterketen. “Dat was best wel ingewikkeld”, vertelt Henk Kosters.

Even voorstellen Jos de Groot
11 april 2022 | Algemeen

Aangezien Menno Smit als clustercoördinator van Eemsdelta stopt, maken we kennis met zijn opvolger Jos de Groot. Jos neemt dus het stokje over van Menno.

Training klimaatadaptatie HanzePro
04 april 2022 | Algemeen

In onze vorige nieuwsbrief stond een oproep voor deze training, inmiddels is die gestart.

Masterclass jongerenambassadeurs klimaat
03 april 2022 | Algemeen

Een groep van zo’n 20 studenten die zich hard maken om klimaatadaptatie te vergroten in het onderwijs, te lobbyen bij overheden en gerichte acties op te zetten.

YfCA Masterclass Lespakket
02 april 2022 | Algemeen

Als ambassadeurs van Youth for Climate Adaptation zijn we veel bezig met de vraag hoe we bewustwording over klimaatadaptatie onder jongeren op een leuke manier kunnen vergroten.

De Burgemeester
01 april 2022 | Algemeen

In het blad de Burgemeester veel aandacht voor (water)veiligheid.

Uit de media
01 april 2022 | Algemeen

Deze rubriek bevat interessante informatie uit de media.

Training klimaatadaptatie door HanzePro
31 januari 2022 | Algemeen

Samen met de Hanzehogeschool heeft onze waterketen een training klimaatadaptatie ontwikkeld.

Geen woorden maar daden
28 januari 2022 | Algemeen

Onze waterketen kenmerkt zich door een netwerkorganisatie. Dat betekent dat alle betrokkenen vanuit hun eigen organisatie hier een bijdrage aan leveren.

Coronadeeltjes in ons riool
27 januari 2022 | Algemeen

Het RIVM geeft advies aan ons kabinet over de coronamaatregelen en de laatste stand van zaken.