Bestuurlijke rondgang

Wat vinden de bestuurders van de waterketensamenwerking? Dat was de vraag die de klankbordgroep bezighield. Om antwoord te krijgen op deze vraag gingen we met de bestuurders in gesprek.

Kwetsbaarheid in beeld

“Hoe krijgen we de grote hoeveelheid werk dat op ons bordje ligt weggewerkt?” Dat was een vraag tijdens de landelijke bijeenkomst op 15 november over Samenwerken aan Water.

GKG faciliteert regionale samenwerking waterketenkaart

Eén van de doelen van de Waterketen Groningen Drenthe is om tot het kleinste detail inzicht te krijgen in de werking van het watersysteem.

Voorstellen Jeanette Bolhuis

Jeanette Bolhuis, communicatieadviseur waterschap Hunze en Aa’s, vervangt Mieke Riezebos tijdelijk vanwege ziekteverlof.

Bestuurlijke Tweedaagse Waterketen

Op 19 en 20 oktober vond de Bestuurlijke Tweedaagse van de Waterketen plaats. Onderlinge banden werden aangehaald en bestuurders kregen o.a. meer inzicht in hoe de Waterketen in andere gemeentes speelt.

Jaarverslag Waterketen 2016

Het jaarverslag 2016 van de Waterketen Groningen en noord Drenthe vers van de pers. In dit verslag leest u wat er gerealiseerd is in 2016. Op het gebied van kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid en duurzaamheid. Bij elk project leest u wat er is bereikt op deze gebieden. Daarbij een vooruitblik naar de verwachtingen van 2017. Wij wensen u veel leesplezier.

Meten en monitoren

In december 2016 is vanuit de regio aan alle gemeenten een standaard collegevoorstel aangeboden voor het meedoen aan het project. Technisch beleidsmedewerkers zorgden ervoor dat de voorstellen op de collegetafels belandden. We gaan nu op zoek naar een faciliterende organisatie die het project voor de hele regio gaat oppakken. Eind april zijn we dan zo ver dat de financiën en het draagvlak aanwezig zijn om het project ook echt te starten.

Hoe staat het met ons water?

Interview met Riksta Zwart (directeur Waterbedrijf Groningen) over City Blueprint
Het cluster Groningen, Ten Boer en Haren kan prima cijfers overleggen als het gaat om duurzaamheid in de waterketen. Dat blijkt uit de quick-scan City Blueprint, dat meer dan 55 steden in 30 landen heeft onderworpen aan een nulmeting. City Blueprint is een praktische tool, ontwikkeld door KWR waarmee steden eenvoudig kunnen zien hoe hun watercyclus ervoor staat.

Burgerparticipatie en Ons water

Burgerparticipatie is in gemeenteland terecht een belangrijk onderwerp. Het gaat over meedenken, verantwoordelijkheid en zeggenschap van de inwoners over het inrichten van de eigen leefomgeving. En een overheid die loslaat en ruimte geeft. Het faciliteren en ondersteunen van burgerinitiatieven levert zowel de gemeente als de burger veel op.

Op tournee voor Risicogestuurd beheer riolering (RGB)

Stef Middelbos van de gemeente Bellingwedde zei het kernachtig in een van zijn presentaties: “Als er nooit iets misgaat in het rioolbeheer, geef je te veel geld uit.” Met RGB speel je niet altijd op safe maar zoek je bewust meer risico op. Dit zijn dan wel verantwoorde risico’s, waarbij mensen en milieu veilig blijven. Het resultaat is een veel voordeliger rioolbeheer. En dat is nodig om het rioolbeheer in de toekomst betaalbaar te houden.

Nieuwe voorzitter regiegroep

Judith de Groot, gemeentesecretaris van Ten Boer, is de nieuwe voorzitter van de regiegroep. Judith werkt nu ruim een jaar bij de gemeente Ten Boer en heeft zich daar eerst goed ingewerkt. “Als ik iets oppak, wil ik het goed doen. En nu ik het werk in Ten Boer een beetje onder de knie heb pak ik graag een bredere taak op”, aldus Judith. Zij heeft diverse management functies bekleedt, onder andere in Hoogezand-Sappemeer.

Waterkaart verbindt gegevensknooppunt Groningen

Om alles samen te brengen op één regionale kaart, is een ICT-structuur nodig die alle databronnen bij elkaar brengt. Ingewikkeld en duur om dat zelf te ontwikkelen. Daarom is het mooi dat we in contact zijn gekomen met Gegevens Knooppunt Groningen (GKG). Het GKG heeft al een succesvol concept bedacht en we willen hier graag gebruik van maken.

Start gezamenlijk gegevensbeheer (GGB)

De twee waterteams in Oost Groningen en BMWE zijn hard bezig aan het schrijven van een projectplan. In dit plan is een projectteam opgenomen dat inhoud gaat geven aan dit GGB.
Het gemeentehuis in Bedum is waarschijnlijk de plek waar het projectteam gaat werken. De projectteamleden kunnen ook vanaf hun eigen werkplek hieraan werken. De leden zijn geworven uit de clusters. Voor BMWE is dat gelukt, binnen Groningen Oost is geen medewerker beschikbaar en doen we een beroep op externe medewerkers.

14 januari om 12:56
Water, drink meer water https://t.co/9LDVTtkXu2