Klimaat trekt zich niks aan van grenzen
13 april 2022

Klimaatadaptatie, hoe staat het ervoor in ons gebied? Een gesprek hierover met Pieta Walma van de provincie Groningen en Wessel Rothstegge de waterregisseur van onze waterketen.

Contacten en verbinding goed houden
12 april 2022

Tijdens corona voorzitter zijn van de stuurgroep van onze waterketen. “Dat was best wel ingewikkeld”, vertelt Henk Kosters.

Even voorstellen Jos de Groot
11 april 2022

Aangezien Menno Smit als clustercoördinator van Eemsdelta stopt, maken we kennis met zijn opvolger Jos de Groot. Jos neemt dus het stokje over van Menno.

Training klimaatadaptatie HanzePro
04 april 2022

In onze vorige nieuwsbrief stond een oproep voor deze training, inmiddels is die gestart.

Masterclass jongerenambassadeurs klimaat
03 april 2022

Een groep van zo’n 20 studenten die zich hard maken om klimaatadaptatie te vergroten in het onderwijs, te lobbyen bij overheden en gerichte acties op te zetten.

YfCA Masterclass Lespakket
02 april 2022

Als ambassadeurs van Youth for Climate Adaptation zijn we veel bezig met de vraag hoe we bewustwording over klimaatadaptatie onder jongeren op een leuke manier kunnen vergroten.

De Burgemeester
01 april 2022

In het blad de Burgemeester veel aandacht voor (water)veiligheid.

Uit de media
01 april 2022

Deze rubriek bevat interessante informatie uit de media.

Training klimaatadaptatie door HanzePro
31 januari 2022

Samen met de Hanzehogeschool heeft onze waterketen een training klimaatadaptatie ontwikkeld.

Geen woorden maar daden
28 januari 2022

Onze waterketen kenmerkt zich door een netwerkorganisatie. Dat betekent dat alle betrokkenen vanuit hun eigen organisatie hier een bijdrage aan leveren.

Coronadeeltjes in ons riool
27 januari 2022

Het RIVM geeft advies aan ons kabinet over de coronamaatregelen en de laatste stand van zaken.

Uit de media
26 januari 2022

Deze rubriek bevat interessante informatie uit de media.

Gluren bij de buren
26 januari 2022

Drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werken in Wervershoof samen aan schonere zoetwaterbronnen en een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Meten en Monitoren
20 januari 2022

Bij het lezen van de projectopdracht constateerde Kees van Nes als projectleider, dat het eerste deel van het project min of meer is afgerond.