Week van ons water

16 maart 2021

Nederlanders bewuster maken van water. Want hoe beter we met elkaar voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten! En we sluiten op die manier aan bij klimaatvriendelijke oplossingen.

Neem vergroening mee in andere initiatieven

15 maart 2021

Hoe kijken bestuurders aan tegen het betrekken van inwoners bij vergroeningsactiviteiten? Een gesprek hierover met Henk Kosters, voorzitter van de Stuurgroep binnen onze waterketen.

Tegel eruit plant erin

14 maart 2021

Stichting Steenbreek probeert gemeenten, provincies, particulieren en andere betrokken partijen te stimuleren klimaat adaptieve maatregelen te nemen in en om tuinen, in de openbare ruimte, in stedelijk gebied en op bedrijfsterreinen.

Handboek voor de watervriendelijke tuin

14 maart 2021

Voor onze inwoners geeft dit handboek praktische adviezen en tips om een watervriendelijke tuin aan te leggen.

Samen aan het werk

14 maart 2021

Een gesprek over samenwerken aan het klimaat met Dennis de Vogel van Noorderzijlvest en Joost Gierman van gemeente Westerwolde. Beide clustercoördinatoren van onze waterketen.

Gluren bij de buren, afkoppelcoach in Renkum

14 maart 2021

Op een presenteerblaadje

De gemeente Renkum heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en heeft daarom een afkoppelcoach aangesteld. Inwoners kunnen dan contact opnemen met de afkoppelcoach Lanny Olie (links op de foto) en gratis advies krijgen.

Groensubsidies Assen voor inwoners

14 maart 2021

De gemeente Assen geeft dit jaar subsidies aan haar inwoners om mee te helpen aan vergroeningsactiviteiten. 

Uit de media

13 maart 2021

Mysterieuze achthoek in de vijver in het Molukkenplantsoen Groningen.

Gemotiveerde medewerkers beschikbaar

19 november 2020

Ons focusproject Gegevensbeheer kampte met personeelstekort. Vandaar dat er vier extra mensen zijn aangetrokken, conform de afspraken in het waterakkoord. Er is gezocht naar mbo+ kandidaten met de juiste competenties. Er zijn sollicitatiegesprekken gevoerd en daar zijn vier goede kandidaten uit gerold. Uiteraard krijgen ze ook een opleiding van ons. Het is mooi om te zien hoe enthousiast ze zijn en de functie met beide handen aangrepen. Ze hebben een hoge leercurve. Alle vier zaten namelijk in de bijstand. De werving is geregeld door de waterregisseur Wessel Rothstegge, het Werkplein en Dries Jansma (zie foto) projectleider regionaal gegevensbeheer.

Gluren bij de buren

19 november 2020

Groenblauw dak tegen hitte en hoosbui in Rotterdam Noord

Om de gevolgen van steeds extremere droogte, hitte en hoosbuien in Rotterdam het hoofd te bieden, is samenwerking de sleutel. Een groot deel van de stad is in handen van bewoners, bedrijven en andere vastgoedbezitters. Woningcorporatie Woonstad, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam, slaan daarom de handen ineen.

Water voor later

19 november 2020

De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed drinkwater staat onder druk. We gebruiken met z’n allen steeds meer water én hebben daarnaast door de klimaatverandering te maken met steeds drogere en warmere zomers als gevolg.

Klimaat is prioriteit nummer één

19 november 2020

Lea van der Tuin windt er geen doekjes om: “Klimaatadaptatie is nu het allerbelangrijkst.” Van der Tuin is wethouder in Appingedam en zit in de stuurgroep van onze waterketen. Het gesprek met Van der Tuin laat aan gedrevenheid niks te wensen over. Ze is dan ook heel content met het nieuwe waterakkoord.

Klimaat is van ons allemaal

19 november 2020

Hoe borgen we het veranderende klimaat in projecten binnen de organisaties van de waterketen? En kun je als waterprofessional vroegtijdig aan tafel komen bij projecten van ruimtelijke ordening?

Virtueel gebakje van Meten en Monitoren

19 november 2020

 

 

Mijlpalen vieren, helaas vergeten we dat te vaak te doen. Bij Meten en Monitoren is nu een mooie mijlpaal behaald. Vandaar dat we trakteren op een virtueel gebakje. Uiteraard gaan we ook even in op die mijlpaal. Zodat je tijdens het eten kan lezen wat er is bereikt.

Uit de media

03 november 2020

Drie artikelen over twee projecten in ons eigen gebied. Daarnaast wat algemenere artikelen voor de verdieping. Veel leesplezier!

Bibliotheek op onze site

25 juni 2020

Om websites en documenten met jullie te delen hebben we een bibliotheek op onze website aangemaakt.

Nieuwe waterregisseur waterketen

30 mei 2020

Nieuwe Waterregisseur Wessel Rothstegge

Met veel plezier introduceren we u onze nieuwe Waterregisseur voor de noordelijke waterketen. Wessel Rothstegge gaat vanaf 1 april deze kar trekken. Rothstegge komt van de gemeente Groningen, zijn laatste klus was projectleider van het Groninger Forum. In zijn nieuwe functie als Waterregisseur is hij het gezicht van de regionale samenwerking. We zijn blij met Rothstegge en hebben met hem veel vertrouwen in het vervolg van de waterketen.

Het nieuwe poepen en plassen

07 mei 2020

Veel drukrioolgemaaltjes en Iba’s in ons gebied zijn verouderd, begin jaren 80 van de vorige eeuw zijn ze namelijk geplaatst. Zo’n veertig jaar geleden alweer. We staan nu voor de vraag: gaan we ze vervangen en/of renoveren, of is de tijd nu rijp om andere oplossingen te bedenken?

Subsidie Deltaprogramma Zoetwater

07 mei 2020

De laatste zes jaar werken we landelijk en regionaal aan de zoetwatervoorziening. Dit vindt plaats onder de paraplu van het Deltaprogramma Zoetwater (DPZ). We voeren dit regionaal uit in zoetwaterregio’s, voor Noord-Nederland is dat de IJsselmeerregio. Op dit moment werken we aan een maatregelenprogramma voor de tweede fase. Het Rijk stelt hiervoor een bedrag van 150 miljoen euro beschikbaar uit het Deltafonds voor heel Nederland. Een van de onderdelen voor de IJsselmeerregio is het programma noordelijke zandgronden. Doel is optimalisatie van het watersysteem en waterbeheer om te komen tot een klimaat robuust watersysteem.

Van grasveld naar landschapstuin

07 mei 2020

Hoe staat het met het project op industrieterrein Euvelgunne in het zuidoosten van de stad Groningen? Waar het cluster Waterpas van onze waterketen werkt aan een klimaatrobuust Euvelgunne? Samen met de aanwezige bedrijven wil Waterpas slim om gaan met het riool, regenwater, beplanting en meer. Lees hier het inspirerende verhaal over een van de deelnemende bedrijven, Salomon's Metalen.

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt