Jaarverslag 2017 en jaarprogramma 2018

16 april 2018

Jaarverslag 2017 en jaarprogramma 2018.
Het verslag is tevens verstuurd aan de colleges, directies en dagelijks besturen en de regiegroep.
Veel leesplezier en dank voor de inzet en samenwerking.

jaarverslag Waterketen

Klimaatadaptatie onderdeel Waterketen

07 maart 2018

We hebben er weer een K bij. Naast de K’s van kwaliteit, kosten en kennis nu ook de K van klimaatadaptatie. We praten u graag even bij.

Afscheid en Welkom

07 maart 2018

Op 14 december 2017 legde Judith de Groot de voorzittershamer neer tijdens haar laatste vergadering van de regiegroep. Harrie Koning, gemeentesecretaris van Zuidhorn volgt haar op.

De beste kwaliteit voor onze inwoners

07 maart 2018

Harrie Koning is sinds eind 2017 voorzitter van de regiegroep. Wij stellen hem graag aan u voor. Koning heeft een enigszins opmerkelijke CV.

Dynamisch rioolbeheer

07 maart 2018

Een geslaagde proef met Risicogestuurd Beheer. Met camerabeelden de staat van ondergrondse rioolbuizen vaststellen. Zodat je precies de toestand van die buis kan bepalen met harde feiten.

Theorie en praktijk sluiten beter op elkaar aan

07 maart 2018

Serviceorganisatie voert gegevensbeheer riolering uit en geeft advies.

Een gesprek met projectleider Dries Jansma van de gemeente Groningen.

De juiste mensen op de juiste plek

07 maart 2018

 

Hoe zorgen we voor de juiste mensen om gemeentelijke watertaken goed uit te blijven voeren? En als we die mensen niet in huis hebben, hoe lossen we dat op in de samenwerking?

Gegevensknooppunt Groningen (GKG) is live!

07 februari 2018

Intussen zijn we alweer een aantal weken na de livegang van het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG). Op donderdag 14 december werd in het paviljoen Sterrebos het GKG gepresenteerd.

Bestuurlijke rondgang

01 december 2017

Wat vinden de bestuurders van de waterketensamenwerking? Dat was de vraag die de klankbordgroep bezighield. Om antwoord te krijgen op deze vraag gingen we met de bestuurders in gesprek.

Kwetsbaarheid in beeld

01 december 2017

“Hoe krijgen we de grote hoeveelheid werk dat op ons bordje ligt weggewerkt?” Dat was een vraag tijdens de landelijke bijeenkomst op 15 november over Samenwerken aan Water.

GKG faciliteert regionale samenwerking waterketenkaart

01 december 2017

Eén van de doelen van de Waterketen Groningen Drenthe is om tot het kleinste detail inzicht te krijgen in de werking van het watersysteem.

Voorstellen Jeanette Bolhuis

01 december 2017

Jeanette Bolhuis, communicatieadviseur waterschap Hunze en Aa’s, vervangt Mieke Riezebos tijdelijk vanwege ziekteverlof.

Bestuurlijke Tweedaagse Waterketen

01 december 2017

Op 19 en 20 oktober vond de Bestuurlijke Tweedaagse van de Waterketen plaats. Onderlinge banden werden aangehaald en bestuurders kregen o.a. meer inzicht in hoe de Waterketen in andere gemeentes speelt.

Meten en monitoren

07 maart 2017

In december 2016 is vanuit de regio aan alle gemeenten een standaard collegevoorstel aangeboden voor het meedoen aan het project. Technisch beleidsmedewerkers zorgden ervoor dat de voorstellen op de collegetafels belandden. We gaan nu op zoek naar een faciliterende organisatie die het project voor de hele regio gaat oppakken. Eind april zijn we dan zo ver dat de financiën en het draagvlak aanwezig zijn om het project ook echt te starten.

Hoe staat het met ons water?

07 maart 2017

Interview met Riksta Zwart (directeur Waterbedrijf Groningen) over City Blueprint
Het cluster Groningen, Ten Boer en Haren kan prima cijfers overleggen als het gaat om duurzaamheid in de waterketen. Dat blijkt uit de quick-scan City Blueprint, dat meer dan 55 steden in 30 landen heeft onderworpen aan een nulmeting. City Blueprint is een praktische tool, ontwikkeld door KWR waarmee steden eenvoudig kunnen zien hoe hun watercyclus ervoor staat.

Burgerparticipatie en Ons water

07 maart 2017

Burgerparticipatie is in gemeenteland terecht een belangrijk onderwerp. Het gaat over meedenken, verantwoordelijkheid en zeggenschap van de inwoners over het inrichten van de eigen leefomgeving. En een overheid die loslaat en ruimte geeft. Het faciliteren en ondersteunen van burgerinitiatieven levert zowel de gemeente als de burger veel op.

Op tournee voor Risicogestuurd beheer riolering (RGB)

07 maart 2017

Stef Middelbos van de gemeente Bellingwedde zei het kernachtig in een van zijn presentaties: “Als er nooit iets misgaat in het rioolbeheer, geef je te veel geld uit.” Met RGB speel je niet altijd op safe maar zoek je bewust meer risico op. Dit zijn dan wel verantwoorde risico’s, waarbij mensen en milieu veilig blijven. Het resultaat is een veel voordeliger rioolbeheer. En dat is nodig om het rioolbeheer in de toekomst betaalbaar te houden.

Nieuwe voorzitter regiegroep

07 maart 2017

Judith de Groot, gemeentesecretaris van Ten Boer, is de nieuwe voorzitter van de regiegroep. Judith werkt nu ruim een jaar bij de gemeente Ten Boer en heeft zich daar eerst goed ingewerkt. “Als ik iets oppak, wil ik het goed doen. En nu ik het werk in Ten Boer een beetje onder de knie heb pak ik graag een bredere taak op”, aldus Judith. Zij heeft diverse management functies bekleedt, onder andere in Hoogezand-Sappemeer.

Waterkaart verbindt gegevensknooppunt Groningen

07 maart 2017

Om alles samen te brengen op één regionale kaart, is een ICT-structuur nodig die alle databronnen bij elkaar brengt. Ingewikkeld en duur om dat zelf te ontwikkelen. Daarom is het mooi dat we in contact zijn gekomen met Gegevens Knooppunt Groningen (GKG). Het GKG heeft al een succesvol concept bedacht en we willen hier graag gebruik van maken.

Start gezamenlijk gegevensbeheer (GGB)

02 maart 2017

De twee waterteams in Oost Groningen en BMWE zijn hard bezig aan het schrijven van een projectplan. In dit plan is een projectteam opgenomen dat inhoud gaat geven aan dit GGB.
Het gemeentehuis in Bedum is waarschijnlijk de plek waar het projectteam gaat werken. De projectteamleden kunnen ook vanaf hun eigen werkplek hieraan werken. De leden zijn geworven uit de clusters. Voor BMWE is dat gelukt, binnen Groningen Oost is geen medewerker beschikbaar en doen we een beroep op externe medewerkers.

17 februari om 13:01
RT @cindydejonge99 - Mooi dat de blauwe vingers van het beekstelsel meer in zicht komt van de bewoners #Assen. Zien=ervaren=verwondering… https://t.co/I8YSMXBJnK