Bibliotheek op onze site

25 juni 2020

Om websites en documenten met jullie te delen hebben we een bibliotheek op onze website aangemaakt.

Nieuwe waterregisseur waterketen

30 mei 2020

Nieuwe Waterregisseur Wessel Rothstegge

Met veel plezier introduceren we u onze nieuwe Waterregisseur voor de noordelijke waterketen. Wessel Rothstegge gaat vanaf 1 april deze kar trekken. Rothstegge komt van de gemeente Groningen, zijn laatste klus was projectleider van het Groninger Forum. In zijn nieuwe functie als Waterregisseur is hij het gezicht van de regionale samenwerking. We zijn blij met Rothstegge en hebben met hem veel vertrouwen in het vervolg van de waterketen.

Het nieuwe poepen en plassen

07 mei 2020

Veel drukrioolgemaaltjes en Iba’s in ons gebied zijn verouderd, begin jaren 80 van de vorige eeuw zijn ze namelijk geplaatst. Zo’n veertig jaar geleden alweer. We staan nu voor de vraag: gaan we ze vervangen en/of renoveren, of is de tijd nu rijp om andere oplossingen te bedenken?

Subsidie Deltaprogramma Zoetwater

07 mei 2020

De laatste zes jaar werken we landelijk en regionaal aan de zoetwatervoorziening. Dit vindt plaats onder de paraplu van het Deltaprogramma Zoetwater (DPZ). We voeren dit regionaal uit in zoetwaterregio’s, voor Noord-Nederland is dat de IJsselmeerregio. Op dit moment werken we aan een maatregelenprogramma voor de tweede fase. Het Rijk stelt hiervoor een bedrag van 150 miljoen euro beschikbaar uit het Deltafonds voor heel Nederland. Een van de onderdelen voor de IJsselmeerregio is het programma noordelijke zandgronden. Doel is optimalisatie van het watersysteem en waterbeheer om te komen tot een klimaat robuust watersysteem.

Van grasveld naar landschapstuin

07 mei 2020

Hoe staat het met het project op industrieterrein Euvelgunne in het zuidoosten van de stad Groningen? Waar het cluster Waterpas van onze waterketen werkt aan een klimaatrobuust Euvelgunne? Samen met de aanwezige bedrijven wil Waterpas slim om gaan met het riool, regenwater, beplanting en meer. Lees hier het inspirerende verhaal over een van de deelnemende bedrijven, Salomon's Metalen.

Even kennismaken

07 mei 2020

Schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend. Niet nu, niet in de toekomst.

Daar wil de waterketen Groningen Noord-Drenthe aan werken.

Handboek watervriendelijk tuinieren

07 mei 2020

Dit handboek voor de watervriendelijke tuin is gericht op het informeren, inspireren en activeren van tuincentra en hun bezoekers.

Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door

07 mei 2020

Een oude marketingregel die helaas bij de Corona maatregelen voor velen niet opgaat. Er is gewoon geen verkoop meer. Denk daarbij vooral aan de horeca, sportverenigingen en ZZP’ers die zwaar gedupeerd raken. Hopelijk draait alles weer snel ten goede, ook voor deze groepen.

Uit de media

06 mei 2020

Er is door wisselingen van de wacht en door Corona een tijd geen nieuwsbrief uitgekomen. Vandaar dat enkel nieuws al wat verouderd is.

Ons water centraal

16 december 2019

31 oktober stond in het teken van onze verlengde overeenkomst Ons Water Centraal. Onze bestuurders en directies waren aanwezig om deze overeenkomst te tekenen.

Mapathon op Community dag Gegevens Knooppunt Groningen (GKG)

12 december 2019

Hunze en Aa’s heeft samen met medewerkers van GKG een Mapathon georganiseerd. Een Mapathon is een georganiseerde bijeenkomst om gegevens toe te voegen aan een OpenStreetMap. In dit geval onze Waterketenkaart. Een goede geografische kaart met achterliggende informatie is erg belangrijk voor het oplossen van vragen bij calamiteiten en ongewenste situaties.

Waterprofessionals praten bij

12 december 2019

In de vorige nieuwsbrief plaatsten we een fotocarrousel van de ambtelijke bijeenkomst op 26 september. In deze nieuwsbrief geven we u een indruk van de vragen die onze waterprofs toen stelden over ons verlengde akkoord Ons water centraal. De antwoorden werden gegeven door een afvaardiging van de regiegroep. De vragen met de antwoorden geven een mooie doorkijk naar 2020. Het geheel leverde een nuttige en levendige middag op.

Masterclass financiën

12 december 2019

Woensdag 30 oktober heb ik de masterclass financiën gevolgd, die werd gegeven door de bij ons allemaal bekende Diane Schepers. Leuk om van een bekende collega les te krijgen en ook lekker dichtbij, dus geen lange reistijd! Als gevolg van een zeldzaam voorkomende file op de A28 begonnen we wel ietsje later dan gepland.

Genieten van de reis

10 december 2019

Dit is mijn laatste nieuwsbrief die ik meemaak als waterregisseur. Daarom kijk ik graag even terug op mijn vijf jaren in de noordelijke waterketen.

Ons water in jouw klas in Delfzijl

27 november 2019

Op 15 november was de waterdag bij OBS ’t Zigt in Delfzijl. Het was een zeer geslaagde ochtend, waarbij wethouder Jan Menninga opging in het spel met de leerlingen.
Mooi om te zien dat de leerlingen op deze manier kennis maken met de waterketen. Klik op een foto om deze groter te bekijken en door de foto's heen te bladeren.

Mooier kun je het niet krijgen

21 november 2019

Een opkomst hoger dan verwacht. Ruim dertig waterprofessionals bezochten de bijeenkomst van Meten en Monitoren op 5 november bij Hunze en Aa's. Naast genodigden waren er ook betrokkenen die op eigen initiatief kwamen.

In de pers

01 november 2019

De ondertekening van Ons Water Centraal werd aangehaald in de pers. Gerda Brilleman van Waterbedrijf Groningen is geintervieuwd door RTV Noord over de bijeenkomst Zorg(en) om Water. Meten en Monitoren is vermeld in de nieuwsbrief van TMX en er is de officiële start van het Waterlab in Flevoland. We hebben deze artikelen voor u hier verzameld.

Van black box naar transparantie

08 oktober 2019

De K van kosten besparen is nog steeds belangrijk in onze Waterketen. Om van elkaar te leren hebben we er voor gekozen om met een Uniform rioolexploitatiemodel (UnieX) te werken. Je vergelijkt dan appels met appels omdat iedereen dezelfde financiële basis gebruikt. Dat is handig, omdat je zo inzicht krijgt in de werkwijze van andere gemeenten die je vervolgens kan toepassen op je eigen gemeente.

Data is het kloppend hart - Gegevens Knooppunt Groningen (GKG)

08 oktober 2019

Overheden zoeken elkaar steeds vaker op. Bij wateroverlast, duurzaamheid, leegstand, zorg en wonen heb je elkaar nodig. Het delen van data versnelt de aanpak van deze maatschappelijke opgaven. Het GKG komt hierin tegemoet en verbindt op die manier vraag en aanbod.

Meten en monitoren en standaardisatie

08 oktober 2019

“Met elkaar afspreken: zo doen we het! Investeren in zaken die voor de langere termijn wat opleveren, in plaats van ad hoc achter alles aanlopen.” Aan het woord is Robert van der Galiën, beheerder riolering in de gemeente Noordenveld. Met die woorden wil Robert duidelijk maken dat hij een groot voorstander is van het standaardiseren van de meetgegevens en communicatie met installaties voor het project Meten en Monitoren. Zodat rioleringsgegevens zoveel mogelijk op dezelfde manier, per gemeente, in de centrale database bij Hunze en Aa’s komen.

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt