Ons water in jouw klas

17 juni 2019

Hoe staat het met Ons water in jouw klas? Het educatieproject omarmd door onze Waterketen en wat zich richt op bewustwording over watergebruik. Steeds meer basisscholen in ons gebied haken aan. Het programma is gestart in Drenthe en vervolgens rollen we het ook uit in Groningen.
Graag delen we de laatste stand van zaken.

Op de toekomst voorbereid

17 juni 2019

Het huidige waterakkoord zit in het laatste jaar. Om onze inwoners blijvend van dienst te zijn gaan we het waterakkoord voortzetten. Met een nieuw waterakkoord zijn we zo weer op de toekomst voorbereid. Zo is de invloed van klimaatwijzigingen ook merkbaar in onze samenwerking.

Ambassadeurs Meten en Monitoren

17 juni 2019

Om Meten en Monitoren goed weg te zetten in onze Waterketen is een begeleidingsgroep gestart. De deelnemers treden op als ambassadeur voor de gemeentes en de clusters. De leden zijn enthousiast en kunnen aantonen wat we doen, waar we mee bezig zijn en hebben inzicht in het werk wat gedaan moet worden. Het doel van de begeleidingsgroep is vooral gericht op richting bepalen, verwachtingen managen en kennis overbrengen.

Van de regiegroep

17 juni 2019

Hieronder een samenvatting van de notulen van de regiegroep op 21 maart. Zo leest u zoal dat we op koers liggen met Ons Water Centraal en over een voorstel over instroom nieuwe medewerkers.

 

Stadspark draagt bij aan klimaatbestendige stad

17 juni 2019

Op bezoek bij Anne Helbig, voorzitter van het cluster Waterpas in de gemeente Groningen. In het mooie gebouw aan de Duinkerkenstraat vertelt Anne over aanpassingen in de wijk Grunobuurt in stad. Het mooie aan dit project is dat klimaatadaptatie is verweven met taken uit de waterketen. De Grunobuurt is nu voorbereid op de klimaatwijzigingen die voorspellen dat we steeds vaker te maken krijgen met extreme regenbuien.

In de Media

06 juni 2019

Regionale samenwerking in de waterketen is zeer succesvol. Lees het in Binnenlands Bestuur. Verder wordt de waterketen voor iedereen.

Mijlpaal vieren

29 mei 2019

Op 16 mei vierden we een belangrijke mijlpaal. Voor de hele regio zijn namelijk alle waterkaarten gereed. Dat was wel een feestje waard. Daar hieven we het glas op en we benadrukten het samenwerken met een teambuildingsdag in Roderesch. Onderstaande foto's geven u een impressie van deze dag.

Klik op een foto om deze groter te bekijken en door de foto's heen te bladeren.

Op de toekomst voorbereid

01 december 2018

Op de bestuurlijke bijeenkomst van 1 november hebben bestuurders met elkaar gesproken over de toekomst van de Waterketen. Met deze resultaten en conclusies én de uitslag van de sonderingsronde werkt de regiegroep een plan uit. In het voorjaar van 2019 geven ze bestuurders de gelegenheid op dit plan te reageren. In deze nieuwsbrief een kort verslag.

Basisschoolleerlingen beleven water

30 november 2018

Is schoon, veilig en voldoende water wel zo vanzelfsprekend? Voor de Waterketen werken we met het lespakket Ons water in jouw klas om kinderen bewust te maken van water. De gemeenten Loppersum, Westerwolde en Aa en Hunze zijn recentelijk gestart met dit lespakket op de basisscholen.

Kennis in beweging

29 november 2018

Om de kwetsbaarheid van organisaties te verlagen, moeten we eerst de mogelijke kwetsbaarheid in kaart brengen. Daarvoor gebruikten we de tool Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken - Rioleringskennis in beweging - van RIONED.

Samen maken we het verschil

28 november 2018

Kennis stroomt weg en opgaves nemen toe in de Waterketen. Op 11 oktober hebben waterprofessionals daarom tijdens een werkconferentie acties met elkaar afgesproken om kennis te verhogen. Voorafgaand aan deze werkconferentie hebben vijftig professionals deelgenomen aan de kennisscan van RIONED en de workshop competenties gevolgd.

Flexibel en toekomstgericht

27 november 2018

Data uit de besturingsprogramma’s (hoofdposten) van de gemeenten en waterschappen brengen we samen in een centrale database van waterschap Hunze en Aa's. De gegevens die we zo verzamelen geven specialisten de mogelijkheid om de hele keten, van toilet tot uiteindelijke lozing op het kanaal te analyseren en daarover te adviseren.

Inspirerende Waterspecial

26 november 2018

Een van de speerpunten van het Waterketenplan DAL (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) is voorlichting en educatie. Aansluitend op de week van Ons Water is in oktober de Waterspecial verschenen. Deze special is een uitgave van het cluster DAL samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Regionale Waterketenkaart

25 november 2018

André Hammenga is onze nieuwe projectleider voor de Regionale Waterketenkaart. Na zijn wethouderschap bij de gemeente Veendam is hij weer terug bij waterschap Hunze en Aa’s. Naast Meten en Monitoren zet André zich ook in voor de Regionale Waterketenkaart.

In de media

24 november 2018

1. Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk tekenden op 20 november het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie.

2. Terugblik bestuurlijke bijeenkomst klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie Groningen en Noord-Drenthe op 8 november 2018. Bijgevoegd de terugblik (klik hier voor de bijlage).

Ze rijden hier als gekken!

20 juni 2018

Dat krijgt mijn collega van verkeer vaak te horen. Als hij dan de snelheden in de straat gaat meten, blijkt dat vaak heel erg mee te vallen. Het beeld wat men heeft, blijkt niet altijd overeen te komen met de werkelijkheid.

Beter goed kennis delen dan het wiel opnieuw uitvinden

20 juni 2018

Meten en Monitoren is van start gegaan. Kees van Nes als projectleider is nu vooral bezig met inventariseren, inlezen en kennis maken met betrokkenen.

Herindeling gemeenten en waterketen

20 juni 2018

Nadat de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Westerwolde zich hebben gevormd, volgen de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier per 1 januari 2019.

Klimaatverandering op zeventien scholen in Westerkwartier

20 juni 2018

Zeventien basisscholen in het Westerkwartier, in totaal 2300 kinderen, doen mee aan het project Lente in je achtertuin-klimaatverandering dichtbij.

Diane Krijt trekker van ons Uniform Exploitatiemodel (UnieX)

20 juni 2018

“Ik wilde niet naar de havo omdat ik dan te veel boeken moest lezen”, opent Diane het gesprek met een typische bèta opmerking. Ze ging daarom naar de mts en vervolgde haar studie aan de hts en deed civiele techniek.

24 juni om 10:35
RT @GBDekker - @delta_comm En de doorwerking van water- of liever klimaattoets in publiek- en privaatrechtelijke instrumenten. Zie… https://t.co/DVKFRTQmeQ