Uit de media

08 juli 2021

Een aantal interessante artikelen die opdoken in de media.

We moeten aan het werk!

08 juli 2021

“Beter in onze rol komen”, antwoord Menno Smit op de vraag waarom we ons focussen op een drietal thema’s:

  1. De Omgevingswet
  2. Klimaatadaptatie
  3. En kwetsbaarheid

Evaluatie waterketen Groningen Noord-Drenthe

08 juli 2021

Inleiding

In 2019 is het waterakkoord Groningen Noord-Drenthe verlengd tot 2025.

Jongeren bedenken klimaatoplossingen

22 juni 2021

Op 27 mei was het jaarlijkse Jongerenevent Water en Klimaat. Zo’n 300 leerlingen van negen technasiumscholen in Groningen, Friesland en Drenthe hebben hard gewerkt aan klimaatplannen.

Waterschappen zetten in op Waterbazen

16 juni 2021

Je kan er niet meer omheen, de waterschappen zijn de landelijke publiekscampagne Waterbazen gestart.

Zowel Hunze en Aa’s als Noorderzijlvest haken aan bij deze landelijke campagne. Over deze campagne een gesprek met Arjan Heugens, strategisch communicatieadviseur bij Hunze en Aa's.

Doe mee met jongerenambassadeurs klimaat

14 juni 2021

Onze noordelijke jongerenambassadeurs klimaat, Youth for Climate Adaption (YfCA), hebben hetzelfde werkgebied als onze waterketen.

Slagkracht vergroten

25 mei 2021

Waar gaan we naar toe in de waterketen?

Een gesprek met Herman Beerda, lid van onze stuurgroep en dagelijks bestuurslid van Waterschap Noorderzijlvest.

Samenwerken geen last maar lust

25 mei 2021

Klimaatadaptatie: een ver-van-je-bed-show of al opgenomen in je dagelijkse werkzaamheden?

Van beerput tot riool

25 mei 2021

Bij Gegevensbeheer, een van onze focusprojecten, zijn recent vier nieuwe medewerkers aangenomen.

Nieuwe industriewaterzuivering Garmerwolde

25 mei 2021

Na vijf jaar voorbereiding is in Garmerwolde een waterfabriek speciaal voor de industrie in de Eemshaven in gebruik genomen.

Gluren bij de buren

25 mei 2021

Wethouder Dorus Klomberg trekt met een Klimaatkaravaan door de gemeente Rheden en stimuleert zo duurzame en klimaatadaptieve initiatieven.

Bijvriendelijke struiken voor alle schoolpleinen in Assen

25 mei 2021

Om alle basisscholen in Assen te helpen het schoolplein te vergroenen, hebben ze woensdag 24 maart een vergroeningspakket gekregen.

Aanbesteding neerslagdashboard

25 mei 2021

Het KNMI en de waterschappen ontwikkelen systemen die de neerslaghistorie en de neerslagvoorspelling op een kleiner gebied steeds nauwkeuriger kunnen weergeven.

Uit de media

25 mei 2021

Deze rubriek bevat interessante informatie uit de media.

Week van ons water

16 maart 2021

Nederlanders bewuster maken van water. Want hoe beter we met elkaar voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten! En we sluiten op die manier aan bij klimaatvriendelijke oplossingen.

Neem vergroening mee in andere initiatieven

15 maart 2021

Hoe kijken bestuurders aan tegen het betrekken van inwoners bij vergroeningsactiviteiten? Een gesprek hierover met Henk Kosters, voorzitter van de Stuurgroep binnen onze waterketen.

Tegel eruit plant erin

14 maart 2021

Stichting Steenbreek probeert gemeenten, provincies, particulieren en andere betrokken partijen te stimuleren klimaat adaptieve maatregelen te nemen in en om tuinen, in de openbare ruimte, in stedelijk gebied en op bedrijfsterreinen.

Handboek voor de watervriendelijke tuin

14 maart 2021

Voor onze inwoners geeft dit handboek praktische adviezen en tips om een watervriendelijke tuin aan te leggen.

Samen aan het werk

14 maart 2021

Een gesprek over samenwerken aan het klimaat met Dennis de Vogel van Noorderzijlvest en Joost Gierman van gemeente Westerwolde. Beide clustercoördinatoren van onze waterketen.

Gluren bij de buren, afkoppelcoach in Renkum

14 maart 2021

Op een presenteerblaadje

De gemeente Renkum heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en heeft daarom een afkoppelcoach aangesteld. Inwoners kunnen dan contact opnemen met de afkoppelcoach Lanny Olie (links op de foto) en gratis advies krijgen.

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt