Dag voor onze waterprofs
04 december 2023 | Algemeen

Op 30 november organiseerden we een dag voor onze ambtenaren die gelieerd zijn aan onze waterketen.

Versterkingsoperatie Eemsdelta en de waterketen
04 december 2023 | Algemeen

Pier Prins, wethouder van gemeente Eemsdelta en lid van onze stuurgroep over de versterkingsoperatie en de opgaven voor de waterketen.

Grote Markt in stad
04 december 2023 | Algemeen

Er gebeuren mooie dingen in hartje stad. Wat straks een waar visitekaartje voor Groningen oplevert als een soort van huiskamer voor de inwoners en bezoekers.

Schoon en emissieloos bouwen doen we samen
07 november 2023 | Algemeen

Nederland is op weg naar schoon en emissieloos bouwen. Dat is in het belang van de natuur, het klimaat en onze gezondheid.

Klimaatverandering houden wij niet meer tegen
30 oktober 2023 | Algemeen

In onze waterketen weet men Piet Zijlstra inmiddels te vinden.

Jeroen Niezen, van waterambassadeur tot beleidsadviseur water
30 oktober 2023 | Algemeen

Sinds de start van onze waterketen is Jeroen Niezen hierbij betrokken.

Van gemeente naar provincie
30 oktober 2023 | Algemeen

Eric Lanooy, ex-clustercoördinator van de Kop van Drenthe en werkzaam bij de gemeente Assen, is sinds april van dit jaar Programmamanager Klimaatadapatie bij de provincie Groningen.

Waar gaat dat heen?
27 oktober 2023 | Algemeen

Op 9 september was er de ontdekdag water, riool & toekomst in de stad Groningen.

Adviseur voor de waterketen
06 juli 2023 | Algemeen

Om onze waterregisseur Dries Jansma te ontlasten, krijgt hij ondersteuning van een adviseur.

Werving rioolbeheerder
03 juli 2023 | Algemeen

Binnen onze waterketen is het toch wel een groot probleem; het vinden van de juiste technische mensen om ons werk goed uit te voeren.

Kennismaken met Karin Tromp
03 juli 2023 | Algemeen

Clustercoördinator Kop van Drenthe

Rioolinspectie Het Hogeland
22 juni 2023 | Algemeen

Wouter Pot, medewerker bij Het Hogeland is verantwoordelijk voor de rioolinspecties.

Website Gegevensbeheer Noord
21 juni 2023 | Algemeen

Een website die je werk ondersteunt en snel inzicht geeft in je rioolstelsel. Hoe fijn is dat. Zo’n website hebben we voor Gegevensbeheer Noord, een belangrijk onderdeel van onze waterketen. Een gesprek hierover met Jelle Ruben, de ontwikkelaar van deze website.

Wethouder Stefan van Keijzerswaard
21 juni 2023 | Algemeen

Op bezoek in het prachtige gemeentehuis van gemeente Het Hogeland in Winsum. Een gesprek met wethouder Stefan van Keijzerswaard over onze waterketen.

REGAIN
21 juni 2023 | Algemeen

In het project REGAIN wordt bij de rioolwaterzuivering in Garmerwolde de verwijdering van medicijnresten uit gezuiverd rioolwater onderzocht.

Ambtelijke bijeenkomsten
21 juni 2023 | Algemeen

Waterprofessionals uit het gebied van onze waterketen hebben we twee bijeenkomsten aangeboden. De eerste was een masterclass sanitatie en de tweede een breed ambtelijk overleg. Bij beide bijeenkomsten waren onze ambtenaren goed vertegenwoordigd.

Kennisdag Sanitatie Buitengebied 9 mei
21 maart 2023 | Algemeen

Om onze kennis te vergroten organiseren we dit jaar weer masterclasses.

Wat is de waterketen?
21 maart 2023 | Algemeen

In Groningen en de kop van Drenthe werken we met veertien gemeenten, twee waterschappen en twee waterbedrijven samen in onze waterketen Groningen Noord-Drenthe.

Kennismaken met Dries Jansma
21 maart 2023 | Algemeen

Zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten is de waterregisseur vorig jaar vertrokken bij onze waterketen.

Mogen we één minuutje van je kostbare douchetijd?
08 maart 2023 | Algemeen

Vijf liter water besparen per dag en per persoon. Dat is het doel van de slogan: “Mogen we één minuutje van je kostbare douchetijd.”