03 april 2022 | Algemeen

Een groep van zo’n 20 studenten die zich hard maken om klimaatadaptatie te vergroten in het onderwijs, te lobbyen bij overheden en gerichte acties op te zetten.

02 april 2022 | Algemeen

Als ambassadeurs van Youth for Climate Adaptation zijn we veel bezig met de vraag hoe we bewustwording over klimaatadaptatie onder jongeren op een leuke manier kunnen vergroten.

01 april 2022 | Algemeen

In het blad de Burgemeester veel aandacht voor (water)veiligheid.

01 april 2022 | Algemeen

Deze rubriek bevat interessante informatie uit de media.

31 januari 2022 | Algemeen

Samen met de Hanzehogeschool heeft onze waterketen een training klimaatadaptatie ontwikkeld.

28 januari 2022 | Algemeen

Onze waterketen kenmerkt zich door een netwerkorganisatie. Dat betekent dat alle betrokkenen vanuit hun eigen organisatie hier een bijdrage aan leveren.

27 januari 2022 | Algemeen

Het RIVM geeft advies aan ons kabinet over de coronamaatregelen en de laatste stand van zaken.

26 januari 2022 | Algemeen

Deze rubriek bevat interessante informatie uit de media.

26 januari 2022 | Algemeen

Drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werken in Wervershoof samen aan schonere zoetwaterbronnen en een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

20 januari 2022 | Algemeen

Bij het lezen van de projectopdracht constateerde Kees van Nes als projectleider, dat het eerste deel van het project min of meer is afgerond.