Groensubsidies Assen voor inwoners

14 maart 2021

De gemeente Assen geeft dit jaar subsidies aan haar inwoners om mee te helpen aan vergroeningsactiviteiten. 

Uit de media

13 maart 2021

Mysterieuze achthoek in de vijver in het Molukkenplantsoen Groningen.

Gemotiveerde medewerkers beschikbaar

19 november 2020

Ons focusproject Gegevensbeheer kampte met personeelstekort. Vandaar dat er vier extra mensen zijn aangetrokken, conform de afspraken in het waterakkoord. Er is gezocht naar mbo+ kandidaten met de juiste competenties. Er zijn sollicitatiegesprekken gevoerd en daar zijn vier goede kandidaten uit gerold. Uiteraard krijgen ze ook een opleiding van ons. Het is mooi om te zien hoe enthousiast ze zijn en de functie met beide handen aangrepen. Ze hebben een hoge leercurve. Alle vier zaten namelijk in de bijstand. De werving is geregeld door de waterregisseur Wessel Rothstegge, het Werkplein en Dries Jansma (zie foto) projectleider regionaal gegevensbeheer.

Gluren bij de buren

19 november 2020

Groenblauw dak tegen hitte en hoosbui in Rotterdam Noord

Om de gevolgen van steeds extremere droogte, hitte en hoosbuien in Rotterdam het hoofd te bieden, is samenwerking de sleutel. Een groot deel van de stad is in handen van bewoners, bedrijven en andere vastgoedbezitters. Woningcorporatie Woonstad, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam, slaan daarom de handen ineen.

Water voor later

19 november 2020

De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed drinkwater staat onder druk. We gebruiken met z’n allen steeds meer water én hebben daarnaast door de klimaatverandering te maken met steeds drogere en warmere zomers als gevolg.

Klimaat is prioriteit nummer één

19 november 2020

Lea van der Tuin windt er geen doekjes om: “Klimaatadaptatie is nu het allerbelangrijkst.” Van der Tuin is wethouder in Appingedam en zit in de stuurgroep van onze waterketen. Het gesprek met Van der Tuin laat aan gedrevenheid niks te wensen over. Ze is dan ook heel content met het nieuwe waterakkoord.

Klimaat is van ons allemaal

19 november 2020

Hoe borgen we het veranderende klimaat in projecten binnen de organisaties van de waterketen? En kun je als waterprofessional vroegtijdig aan tafel komen bij projecten van ruimtelijke ordening?

Virtueel gebakje van Meten en Monitoren

19 november 2020

 

 

Mijlpalen vieren, helaas vergeten we dat te vaak te doen. Bij Meten en Monitoren is nu een mooie mijlpaal behaald. Vandaar dat we trakteren op een virtueel gebakje. Uiteraard gaan we ook even in op die mijlpaal. Zodat je tijdens het eten kan lezen wat er is bereikt.

Uit de media

03 november 2020

Drie artikelen over twee projecten in ons eigen gebied. Daarnaast wat algemenere artikelen voor de verdieping. Veel leesplezier!

Bibliotheek op onze site

25 juni 2020

Om websites en documenten met jullie te delen hebben we een bibliotheek op onze website aangemaakt.

Nieuwe waterregisseur waterketen

30 mei 2020

Nieuwe Waterregisseur Wessel Rothstegge

Met veel plezier introduceren we u onze nieuwe Waterregisseur voor de noordelijke waterketen. Wessel Rothstegge gaat vanaf 1 april deze kar trekken. Rothstegge komt van de gemeente Groningen, zijn laatste klus was projectleider van het Groninger Forum. In zijn nieuwe functie als Waterregisseur is hij het gezicht van de regionale samenwerking. We zijn blij met Rothstegge en hebben met hem veel vertrouwen in het vervolg van de waterketen.

Het nieuwe poepen en plassen

07 mei 2020

Veel drukrioolgemaaltjes en Iba’s in ons gebied zijn verouderd, begin jaren 80 van de vorige eeuw zijn ze namelijk geplaatst. Zo’n veertig jaar geleden alweer. We staan nu voor de vraag: gaan we ze vervangen en/of renoveren, of is de tijd nu rijp om andere oplossingen te bedenken?

Subsidie Deltaprogramma Zoetwater

07 mei 2020

De laatste zes jaar werken we landelijk en regionaal aan de zoetwatervoorziening. Dit vindt plaats onder de paraplu van het Deltaprogramma Zoetwater (DPZ). We voeren dit regionaal uit in zoetwaterregio’s, voor Noord-Nederland is dat de IJsselmeerregio. Op dit moment werken we aan een maatregelenprogramma voor de tweede fase. Het Rijk stelt hiervoor een bedrag van 150 miljoen euro beschikbaar uit het Deltafonds voor heel Nederland. Een van de onderdelen voor de IJsselmeerregio is het programma noordelijke zandgronden. Doel is optimalisatie van het watersysteem en waterbeheer om te komen tot een klimaat robuust watersysteem.

Van grasveld naar landschapstuin

07 mei 2020

Hoe staat het met het project op industrieterrein Euvelgunne in het zuidoosten van de stad Groningen? Waar het cluster Waterpas van onze waterketen werkt aan een klimaatrobuust Euvelgunne? Samen met de aanwezige bedrijven wil Waterpas slim om gaan met het riool, regenwater, beplanting en meer. Lees hier het inspirerende verhaal over een van de deelnemende bedrijven, Salomon's Metalen.

Even kennismaken

07 mei 2020

Schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend. Niet nu, niet in de toekomst.

Daar wil de waterketen Groningen Noord-Drenthe aan werken.

Handboek watervriendelijk tuinieren

07 mei 2020

Dit handboek voor de watervriendelijke tuin is gericht op het informeren, inspireren en activeren van tuincentra en hun bezoekers.

Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door

07 mei 2020

Een oude marketingregel die helaas bij de Corona maatregelen voor velen niet opgaat. Er is gewoon geen verkoop meer. Denk daarbij vooral aan de horeca, sportverenigingen en ZZP’ers die zwaar gedupeerd raken. Hopelijk draait alles weer snel ten goede, ook voor deze groepen.

Uit de media

06 mei 2020

Er is door wisselingen van de wacht en door Corona een tijd geen nieuwsbrief uitgekomen. Vandaar dat enkel nieuws al wat verouderd is.

Ons water centraal

16 december 2019

31 oktober stond in het teken van onze verlengde overeenkomst Ons Water Centraal. Onze bestuurders en directies waren aanwezig om deze overeenkomst te tekenen.

Mapathon op Community dag Gegevens Knooppunt Groningen (GKG)

12 december 2019

Hunze en Aa’s heeft samen met medewerkers van GKG een Mapathon georganiseerd. Een Mapathon is een georganiseerde bijeenkomst om gegevens toe te voegen aan een OpenStreetMap. In dit geval onze Waterketenkaart. Een goede geografische kaart met achterliggende informatie is erg belangrijk voor het oplossen van vragen bij calamiteiten en ongewenste situaties.

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt