03 juli 2023 | Algemeen

Binnen onze waterketen is het toch wel een groot probleem; het vinden van de juiste technische mensen om ons werk goed uit te voeren.

03 juli 2023 | Algemeen

Clustercoördinator Kop van Drenthe

22 juni 2023 | Algemeen

Wouter Pot, medewerker bij Het Hogeland is verantwoordelijk voor de rioolinspecties.

21 juni 2023 | Algemeen

Een website die je werk ondersteunt en snel inzicht geeft in je rioolstelsel. Hoe fijn is dat. Zo’n website hebben we voor Gegevensbeheer Noord, een belangrijk onderdeel van onze waterketen. Een gesprek hierover met Jelle Ruben, de ontwikkelaar van deze website.

21 juni 2023 | Algemeen

Op bezoek in het prachtige gemeentehuis van gemeente Het Hogeland in Winsum. Een gesprek met wethouder Stefan van Keijzerswaard over onze waterketen.

21 juni 2023 | Algemeen

In het project REGAIN wordt bij de rioolwaterzuivering in Garmerwolde de verwijdering van medicijnresten uit gezuiverd rioolwater onderzocht.

21 juni 2023 | Algemeen

Waterprofessionals uit het gebied van onze waterketen hebben we twee bijeenkomsten aangeboden. De eerste was een masterclass sanitatie en de tweede een breed ambtelijk overleg. Bij beide bijeenkomsten waren onze ambtenaren goed vertegenwoordigd.

21 maart 2023 | Algemeen

Om onze kennis te vergroten organiseren we dit jaar weer masterclasses.

21 maart 2023 | Algemeen

In Groningen en de kop van Drenthe werken we met veertien gemeenten, twee waterschappen en twee waterbedrijven samen in onze waterketen Groningen Noord-Drenthe.

21 maart 2023 | Algemeen

Zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten is de waterregisseur vorig jaar vertrokken bij onze waterketen.

08 maart 2023 | Algemeen

Vijf liter water besparen per dag en per persoon. Dat is het doel van de slogan: “Mogen we één minuutje van je kostbare douchetijd.”

07 maart 2023 | Meten & Monitoren

Bert Palsma van STOWA en Ruud van Esch van de Unie van Waterschappen: “Jullie zijn goed bezig met de WaterKetenkaart en lopen landelijk voorop.”

07 maart 2023 | Algemeen

Als Regionale Management Groep (RMG) zijn wij nu opdrachtgever voor twee projecten: Duurzaamheid en Kwetsbaarheid.

07 maart 2023 | Algemeen

Brengen fonteinen in overstortvijvers gezondheidsrisico’s met zich mee? Ja, dat doen ze. Gelukkig zijn de risico’s beperkt en goed binnen de perken te houden.

07 maart 2023 | Algemeen

Herman Beerda is de nieuwe voorzitter van onze stuurgroep. Herman is lid van het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest.

07 maart 2023 | Algemeen

Aan het woord is Eddy Jager, rioolbeheerder voor zowel de gemeente Noordenveld als Tynaarlo. Samen met Ines Tuinstra, teamleider beheer van Noordenveld een gesprek over de voordelen van één rioolbeheerder voor twee gemeenten.

13 april 2022 | Algemeen

Klimaatadaptatie, hoe staat het ervoor in ons gebied? Een gesprek hierover met Pieta Walma van de provincie Groningen en Wessel Rothstegge de waterregisseur van onze waterketen.

12 april 2022 | Algemeen

Tijdens corona voorzitter zijn van de stuurgroep van onze waterketen. “Dat was best wel ingewikkeld”, vertelt Henk Kosters.

11 april 2022 | Algemeen

Aangezien Menno Smit als clustercoördinator van Eemsdelta stopt, maken we kennis met zijn opvolger Jos de Groot. Jos neemt dus het stokje over van Menno.

04 april 2022 | Algemeen

In onze vorige nieuwsbrief stond een oproep voor deze training, inmiddels is die gestart.