Inspirerende Waterspecial

26 november 2018

Een van de speerpunten van het Waterketenplan DAL (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) is voorlichting en educatie. Aansluitend op de week van Ons Water is in oktober de Waterspecial verschenen. Deze special is een uitgave van het cluster DAL samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Regionale Waterketenkaart

25 november 2018

André Hammenga is onze nieuwe projectleider voor de Regionale Waterketenkaart. Na zijn wethouderschap bij de gemeente Veendam is hij weer terug bij waterschap Hunze en Aa’s. Naast Meten en Monitoren zet André zich ook in voor de Regionale Waterketenkaart.

In de media

24 november 2018

1. Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk tekenden op 20 november het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie.

2. Terugblik bestuurlijke bijeenkomst klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie Groningen en Noord-Drenthe op 8 november 2018. Bijgevoegd de terugblik (klik hier voor de bijlage).

Ze rijden hier als gekken!

20 juni 2018

Dat krijgt mijn collega van verkeer vaak te horen. Als hij dan de snelheden in de straat gaat meten, blijkt dat vaak heel erg mee te vallen. Het beeld wat men heeft, blijkt niet altijd overeen te komen met de werkelijkheid.

Beter goed kennis delen dan het wiel opnieuw uitvinden

20 juni 2018

Meten en Monitoren is van start gegaan. Kees van Nes als projectleider is nu vooral bezig met inventariseren, inlezen en kennis maken met betrokkenen.

Herindeling gemeenten en waterketen

20 juni 2018

Nadat de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Westerwolde zich hebben gevormd, volgen de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier per 1 januari 2019.

Klimaatverandering op zeventien scholen in Westerkwartier

20 juni 2018

Zeventien basisscholen in het Westerkwartier, in totaal 2300 kinderen, doen mee aan het project Lente in je achtertuin-klimaatverandering dichtbij.

Diane Krijt trekker van ons Uniform Exploitatiemodel (UnieX)

20 juni 2018

“Ik wilde niet naar de havo omdat ik dan te veel boeken moest lezen”, opent Diane het gesprek met een typische bèta opmerking. Ze ging daarom naar de mts en vervolgde haar studie aan de hts en deed civiele techniek.

Medewerkersbijeenkomst 26 april

20 juni 2018

Twee keer per jaar komen we met alle betrokken medewerkers van de waterketen bij elkaar. 26 april was het weer zover. De middag stond vooral in het teken van halen.

In de media

20 juni 2018

De Unie van Waterschappen meldt dat de waterketens op orde zijn, Midden-Groningen gaat aan de slag met regenoverlast en rioolwaterzuiveringen zijn steeds effectiever en duurzamer.

Wie doet wat in de Waterketen

15 mei 2018

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven zorgen samen voor het leveren, afvoeren en schoon maken van water voor onze inwoners. Waterbedrijven leveren (drink)water, gemeenten voeren afvalwater af in het riool en de waterschappen maken dit rioolwater schoon en lozen het op kanalen en beken.

Wat is Meten en Monitoren

15 mei 2018

Het afvalwatersysteem bekijken we met Meten en Monitoren als één geheel. Op die manier zijn verbeteringen en aanpassingen mogelijk die goed op elkaar zijn afgestemd. Data uit de besturingsprogramma’s (hoofdposten) van de individuele organisaties brengen we samen in een centrale database van Hunze en Aa's.

Het gezicht van Meten en Monitoren

15 mei 2018

Kees van Nes, de projectleider van waterschap Hunze en Aa’s voor Meten en Monitoren. Of beter gezegd: Het gezicht van Meten en Monitoren. U komt hem ongetwijfeld tegen.
Kees valt meteen met de deur in huis: “In 2012 is het eerste document Quick Win Meten en Monitoren geschreven, het is inmiddels 2018. Ik wil de Quick weer terug hebben. We zitten nu in de uitvoering, het is geen pilot meer.”

Waterketen is draagvlak en duidelijkheid

15 mei 2018

Bij samenwerking in de waterketen is naast de fysieke implementatie (in dit geval Meten en Monitoren) ook sprake van een mentale verandering. Verandering bij bestuurders, het management en de medewerkers. Samenwerking is altijd geven en nemen en dat is de mentale uitdaging. Kortom hoe ver wil een ieder daadwerkelijk gaan.

Hoe gaat Meten en Monitoren te werk

15 mei 2018

Hunze en Aa’s pakt dit samen met alle andere organisaties op, dus ook met u. Daarbij gaan ze uit van bestaande systemen. Daardoor vinden er geen grote investeringen plaats. Hunze en Aa’s komt naar u toe voor een kennismakingsgesprek. In vervolggesprekken leggen ze alles vast in een dienstverleningsopdracht (DVO).

Eindelijk is het zover!

15 mei 2018

Wat mij betreft hét regionale project waar de meeste meerwaarde vanuit de samenwerking valt te halen. Door data uit de afvalwaterketen van de verschillende partners te verzamelen en te combineren krijgen we inzicht over het functioneren van het systeem. Én kunnen we op basis van dit inzicht invulling geven aan de wens om de afvalwaterketen te aanschouwen alsof het één systeem is.

Meer inzicht in cijfers

15 mei 2018

Een gesprek met André Hammenga over Meten en Monitoren, vanuit het gezichtspunt van de gemeente. “Het heeft lang geduurd voordat dit project in de startblokken zat, je moet goed weten wat je wilt en vervolgens moet je goed bepalen wie het dan wil oppakken”, begint Hammenga zijn kijk op Meten en Monitoren.

Jaarverslag 2017 en jaarprogramma 2018

16 april 2018

Jaarverslag 2017 en jaarprogramma 2018. Het verslag is tevens verstuurd aan de colleges, directies en dagelijks besturen en de regiegroep.

Veel leesplezier en dank voor de inzet en samenwerking.

Jaarverslag Waterketen

Klimaatadaptatie onderdeel Waterketen

07 maart 2018

We hebben er weer een K bij. Naast de K’s van kwaliteit, kosten en kennis nu ook de K van klimaatadaptatie. We praten u graag even bij.

Afscheid en Welkom

07 maart 2018

Op 14 december 2017 legde Judith de Groot de voorzittershamer neer tijdens haar laatste vergadering van de regiegroep. Harrie Koning, gemeentesecretaris van Zuidhorn volgt haar op.

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt