Mijlpaal vieren

29 mei 2019

Op 16 mei vierden we een belangrijke mijlpaal. Voor de hele regio zijn namelijk alle waterkaarten gereed. Dat was wel een feestje waard. Daar hieven we het glas op en we benadrukten het samenwerken met een teambuildingsdag in Roderesch. Onderstaande foto's geven u een impressie van deze dag.

Klik op een foto om deze groter te bekijken en door de foto's heen te bladeren.

Op de toekomst voorbereid

01 december 2018

Op de bestuurlijke bijeenkomst van 1 november hebben bestuurders met elkaar gesproken over de toekomst van de Waterketen. Met deze resultaten en conclusies én de uitslag van de sonderingsronde werkt de regiegroep een plan uit. In het voorjaar van 2019 geven ze bestuurders de gelegenheid op dit plan te reageren. In deze nieuwsbrief een kort verslag.

Basisschoolleerlingen beleven water

30 november 2018

Is schoon, veilig en voldoende water wel zo vanzelfsprekend? Voor de Waterketen werken we met het lespakket Ons water in jouw klas om kinderen bewust te maken van water. De gemeenten Loppersum, Westerwolde en Aa en Hunze zijn recentelijk gestart met dit lespakket op de basisscholen.

Kennis in beweging

29 november 2018

Om de kwetsbaarheid van organisaties te verlagen, moeten we eerst de mogelijke kwetsbaarheid in kaart brengen. Daarvoor gebruikten we de tool Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken - Rioleringskennis in beweging - van RIONED.

Samen maken we het verschil

28 november 2018

Kennis stroomt weg en opgaves nemen toe in de Waterketen. Op 11 oktober hebben waterprofessionals daarom tijdens een werkconferentie acties met elkaar afgesproken om kennis te verhogen. Voorafgaand aan deze werkconferentie hebben vijftig professionals deelgenomen aan de kennisscan van RIONED en de workshop competenties gevolgd.

Flexibel en toekomstgericht

27 november 2018

Data uit de besturingsprogramma’s (hoofdposten) van de gemeenten en waterschappen brengen we samen in een centrale database van waterschap Hunze en Aa's. De gegevens die we zo verzamelen geven specialisten de mogelijkheid om de hele keten, van toilet tot uiteindelijke lozing op het kanaal te analyseren en daarover te adviseren.

Inspirerende Waterspecial

26 november 2018

Een van de speerpunten van het Waterketenplan DAL (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) is voorlichting en educatie. Aansluitend op de week van Ons Water is in oktober de Waterspecial verschenen. Deze special is een uitgave van het cluster DAL samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Regionale Waterketenkaart

25 november 2018

André Hammenga is onze nieuwe projectleider voor de Regionale Waterketenkaart. Na zijn wethouderschap bij de gemeente Veendam is hij weer terug bij waterschap Hunze en Aa’s. Naast Meten en Monitoren zet André zich ook in voor de Regionale Waterketenkaart.

In de media

24 november 2018

1. Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk tekenden op 20 november het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie.

2. Terugblik bestuurlijke bijeenkomst klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie Groningen en Noord-Drenthe op 8 november 2018. Bijgevoegd de terugblik (klik hier voor de bijlage).

Ze rijden hier als gekken!

20 juni 2018

Dat krijgt mijn collega van verkeer vaak te horen. Als hij dan de snelheden in de straat gaat meten, blijkt dat vaak heel erg mee te vallen. Het beeld wat men heeft, blijkt niet altijd overeen te komen met de werkelijkheid.

Beter goed kennis delen dan het wiel opnieuw uitvinden

20 juni 2018

Meten en Monitoren is van start gegaan. Kees van Nes als projectleider is nu vooral bezig met inventariseren, inlezen en kennis maken met betrokkenen.

Herindeling gemeenten en waterketen

20 juni 2018

Nadat de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Westerwolde zich hebben gevormd, volgen de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier per 1 januari 2019.

Klimaatverandering op zeventien scholen in Westerkwartier

20 juni 2018

Zeventien basisscholen in het Westerkwartier, in totaal 2300 kinderen, doen mee aan het project Lente in je achtertuin-klimaatverandering dichtbij.

Diane Krijt trekker van ons Uniform Exploitatiemodel (UnieX)

20 juni 2018

“Ik wilde niet naar de havo omdat ik dan te veel boeken moest lezen”, opent Diane het gesprek met een typische bèta opmerking. Ze ging daarom naar de mts en vervolgde haar studie aan de hts en deed civiele techniek.

Medewerkersbijeenkomst 26 april

20 juni 2018

Twee keer per jaar komen we met alle betrokken medewerkers van de waterketen bij elkaar. 26 april was het weer zover. De middag stond vooral in het teken van halen.

In de media

20 juni 2018

De Unie van Waterschappen meldt dat de waterketens op orde zijn, Midden-Groningen gaat aan de slag met regenoverlast en rioolwaterzuiveringen zijn steeds effectiever en duurzamer.

Wie doet wat in de Waterketen

15 mei 2018

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven zorgen samen voor het leveren, afvoeren en schoon maken van water voor onze inwoners. Waterbedrijven leveren (drink)water, gemeenten voeren afvalwater af in het riool en de waterschappen maken dit rioolwater schoon en lozen het op kanalen en beken.

Wat is Meten en Monitoren

15 mei 2018

Het afvalwatersysteem bekijken we met Meten en Monitoren als één geheel. Op die manier zijn verbeteringen en aanpassingen mogelijk die goed op elkaar zijn afgestemd. Data uit de besturingsprogramma’s (hoofdposten) van de individuele organisaties brengen we samen in een centrale database van Hunze en Aa's.

Het gezicht van Meten en Monitoren

15 mei 2018

Kees van Nes, de projectleider van waterschap Hunze en Aa’s voor Meten en Monitoren. Of beter gezegd: Het gezicht van Meten en Monitoren. U komt hem ongetwijfeld tegen.
Kees valt meteen met de deur in huis: “In 2012 is het eerste document Quick Win Meten en Monitoren geschreven, het is inmiddels 2018. Ik wil de Quick weer terug hebben. We zitten nu in de uitvoering, het is geen pilot meer.”

Waterketen is draagvlak en duidelijkheid

15 mei 2018

Bij samenwerking in de waterketen is naast de fysieke implementatie (in dit geval Meten en Monitoren) ook sprake van een mentale verandering. Verandering bij bestuurders, het management en de medewerkers. Samenwerking is altijd geven en nemen en dat is de mentale uitdaging. Kortom hoe ver wil een ieder daadwerkelijk gaan.

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt