14 juli 2016

Inleiding

Nog net voor de schoolvakantie de derde nieuwsbrief van dit jaar. Ik kreeg er energie van, omdat er veel goed gaat en mensen met enthousiasme werken aan interessante projecten. Ik hoop dat ik met deze nieuwsbrief iets van het enthousiasme aan jullie overbreng.

Onderwerpen die langskomen zijn:
• Project Uniform rioolexploitatiemodel van start
• Nieuwe website gelanceerd
• Gestage lijn gezamenlijke organisatie Meten en Monitoren en Gegevensbeheer
• Kennisnetwerk Jellow

Hartelijke groet en een fijne zomer gewenst,

Peter Groen