Artikelindex

Project Uniform rioolexploitatiemodel van start

Na enthousiaste reacties op het plan van aanpak, is het project om bij alle gemeenten een uniform exploitatiemodel in te voeren van start gegaan. Dit exploitatiemodel vormt de basis voor meer diepgang op het gebied van financiën, vergelijking van gemeenten onderling, leren van elkaar en uiteindelijk verbeteringen doorvoeren. Tevens wordt sturen en bijsturen gebaseerd op vergelijkbare en actuele cijfers, eenvoudiger en transparanter.

Met bijna alle clusters zijn al afspraken gemaakt over de planning en de inhoud. Het is prettig samenwerken met de leden van de verschillende waterteams. Bij een aantal clusters integreert men de invoering van het exploitatiemodel bij lopende projecten. Bij andere clusters is het een project op zichzelf. Het is een uitdagend proces waarin we voor iedere gemeente en cluster maatwerk leveren, binnen de afgesproken kaders. Jeroen Niezen en ik pakken dit project samen op en we bundelen onze krachten om tot een mooi eindresultaat te komen voor ieder cluster en daarmee voor de hele regio Groningen & Noord Drenthe!

Projectleider KDiane Krijt Schepers

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt