De Regionale WaterKetenkaart

Van Zoutkamp tot Ter Apel en van Delfzijl tot Assen. Alle water- en rioleringsgegevens van de gemeenten en waterschappen op één actuele kaart. Dát is De Regionale WaterKetenkaart voor de regio Groningen Noord-Drenthe.

Inzicht

Vragen als: waar stroomt het water naartoe, wat voor rioolstelsel ligt er in de weg en welk waterpeil wordt er gehanteerd, kun je beantwoorden met De Regionale WaterKetenkaart. Maar ook antwoorden op hoe hoog ligt het maaiveld, hoeveel bodemdaling is opgetreden door de aardgaswinning, hoeveel oppervlaktewater komt ervoor in de wijk, hoeveel regenwater stroomt er onnodig af naar de rioolwaterzuivering, waar zit een riool overstort en hoe vaak stort die over? Voor medewerkers van gemeente en waterschap is het dé om manier inzicht te krijgen over alles wat met water en riolering te maken heeft. Maar ook de veiligheidsregio heeft er baat bij.

Samenwerken

Op intensieve en constructieve manier werken gemeenten en waterschappen samen om hun eigen (afval)watergegevens steeds meer en steeds gedetailleerder op orde te brengen. En daarbij wordt kennis van deskundigen met elkaar gedeeld en ontsloten in de bestanden van de organisaties. Dus geen nieuwe bestanden, maar data op orde brengen binnen de bronbestanden van de afzonderlijke organisaties. En actueel houden! Van belang is dat de informatie, die ook derden kunnen gebruiken, actueel is en dat we op de kaart dezelfde taal spreken. Het gebruik van landelijke standaarden van zowel RIONED als het Waterschapshuis is daarom een randvoorwaarde.

Het realiseren van De Regionale WaterKetenkaart is mogelijk gemaakt door samenwerking van gemeenten, waterschappen, provincie en veiligheidsregio in het Gegevens Knooppunt Groningen. Uiteraard in de clusters binnen onze waterketen. Daarmee is op treffende wijze invulling gegeven aan het landelijk Bestuursakkoord Water 2011 en het daaraan gerelateerde bestuursakkoord voor Groningen en Noord-Drenthe in 2018.

Uniek

Is dat zo bijzonder? Ja!
Eerder hadden we een Waterkaart die eenmalig was ingericht. Nog niet eerder was zoveel kennis en informatie uitgewisseld en gedeeld tussen gemeenten en waterschappen. Door specialisten van waterschappen en gemeenten de informatie te laten controleren, kon een flinke kwaliteitsslag worden gemaakt. Echter na enkele maanden is de informatie alweer verouderd en moet je opnieuw beginnen.  Uniek in Nederland is dat we de Regionale WaterKetenkaart automatisch (dagelijks of wekelijks) vanuit de bronbestanden (Observ, Kikker, GBI) gaan actualiseren via de gegevens standaarden van RIONED (GWSW-server) en het Waterschapshuis (DAMO-CDL). De pilot met de gemeente Groningen in januari 2021 is geslaagd en nu zijn we de overige gemeenten aan het koppelen.
Verwacht wordt dat dit eind 2021 volledig operationeel is.

Integraal

Omdat nog niet alle informatie is opgenomen in de standaarden is een werkgroep ingericht om de gegevens aan te vullen in die standaarden. Zowel RIONED als het Waterschapshuis zijn hierin vertegenwoordigd. De toevoegingen aan de standaard zijn een mooie aanvulling, zeker ook in het kader van de Omgevingswet. Het streven is om op termijn ook de drinkwaterbedrijven aan te sluiten en daarnaast de werkelijke situatie vanuit Meten en Monitoren weer te geven.

André Hammenga, projectleider (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).