Van De Marne tot Stadskanaal en van Eemsmond tot Aa en Hunze. Alle water- en rioleringsgegevens van de gemeenten en waterschappen op één kaart. Dát is De Waterkaart voor regio Groningen Noord-Drenthe.

Inzicht

Vragen als: waar stroomt het water naartoe, wat voor rioolstelsel ligt er in de weg en welk waterpeil wordt er gehanteerd, kun je beantwoorden met De Waterkaart. Maar ook, hoe hoog ligt het maaiveld, hoeveel bodemdaling is opgetreden door de aardgaswinning en hoeveel procent water komt er voor in de wijk?
Voor medewerkers van gemeente en waterschap is het dé om manier inzicht te krijgen en alles wat met water en riolering te maken heeft.

Samenwerken

Op intensieve en constructieve manier werken gemeenten en waterschappen samen om hun eigen (afval)watergegevens steeds meer en steeds gedetailleerder op orde te brengen. En daarbij wordt kennis van deskundigen met elkaar gedeeld en ontsloten in de bestanden van de organisaties. Dus geen nieuwe bestanden, maar data op orde brengen binnen de afzonderlijke organisaties. En houden! De waterkaart is ontwikkeld door JenL Datamanagement in samenwerking met de gemeente Groningen en Waterschap Noorderzijlvest. JenL Datamanagement heeft vervolgens per cluster/gemeente de waterkaart verder ingevoerd.

Het realiseren van De Waterkaart voor de regio is mogelijk geworden door samenwerking in de clusters binnen de waterketen En daarmee is op treffende wijze invulling gegeven aan het landelijk Bestuursakkoord Water 2011.

Uniek

Is dat zo bijzonder? Ja!
Nog niet eerder is zoveel kennis uitgewisseld en gedeeld tussen gemeente en waterschap. Ook omdat het nu eenvoudig op een kaart zichtbaar is te maken met een Geografisch Informatiesysteem (GIS).
Met De Waterkaart kun je dus als gemeente en waterschap betere plannen maken en op elkaar laten aansluiten. De kwaliteit van de gegevens wordt steeds beter en de informatie is eenvoudig gedeeld. Bovendien zorgen we ervoor dat de specialistische gegevens op een simpele manier zichtbaar wordt voor specialisten, bedrijven en uiteindelijk ook burgers.

Integraal

Om er helemaal een waterketenkaart van te maken gaan we nog aan de slag met de drinkwaterbedrijven. We werken er met elkaar hard aan om De Waterkaart via internet aan te bieden. We hebben dan een integrale en uniforme kaart voor de regio, die voor iedereen en overal beschikbaar is. Op de kaart bestaan er geen grenzen meer tussen de organisaties en oogt het als één product.

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt