Uniform rioolexploitatiemodel gemeenten

Zevenentwintig gemeenten hebben hun eigen financieel beheer op het riool. Ook wel rioolexploitatie genoemd. Om het riool goed te beheren heb je inzicht in afschrijvingstermijnen, rentepercentages, eigen benamingen en het wel/niet toerekenen van kosten aan de riolering nodig.

Appels met appels vergelijken

In de waterketen is de K van kostenbesparing belangrijk. Om van elkaar te leren hebben we er voor gekozen om met een uniform rioolexploitatiemodel te werken. Je vergelijkt dan appels met appels omdat iedereen dezelfde financiële basis gebruikt. Dat is handig, omdat je zo inzicht krijgt in de werkwijze van andere gemeenten die je vervolgens kan toepassen op je eigen gemeente.

Ruim 60% van de gemeenten in onze regio gebruikt al hetzelfde model. We willen hier 100% van maken én er voor zorgen dat het model actueel blijft.

Hoog niveau van beheer

Het voordeel is dat de financiële afdeling het voor de begrotingscyclus gebruikt maar ook de rioolbeheerder gebruikt het om zijn financiële huishouding te monitoren. Wanneer we een uniform rioolexploitatiemodel op orde hebben gaan we vergelijken: tussen gemeenten in een cluster maar ook op regionaal niveau. En het vervolg is een enorme boost voor kennisuitwisseling om samen te groeien naar een hoog niveau van beheer: kostenbewust met de hoogste kwaliteit.

Contactpersoon Diane Schepers
(06) 11 95 21 38