Risicogestuurd beheer

In 2015 is een pilot uitgevoerd in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Zuidhorn. Het vertrekpunt was kostenbesparing en kennisvermeerdering door meer risico te lopen en rioolbuizen langer te laten meegaan.

Kennis en financieel voordeel

De pilot leverde kennis over risicogestuurd beheer (RGB) en financieel voordeel op. Met RGB heb je veel meer inzicht in de restlevensduur van rioolbuizen en kun je reparatie of vervanging mogelijk uitstellen. Maar aan de meest kwetsbare gedeelten van je rioolsysteem moet je waarschijnlijk meer aandacht schenken.

Ondersteuning van adviesteam

De conclusie is dat met hulp van inspecties men beter de vinger aan de pols houdt voor een optimale kwaliteit van het rioolsysteem. Dat schept ruimte voor andere noodzakelijke uitgaven aan het rioolsysteem en houdt de rioolheffing laag.

We willen ervoor zorgen dat elke organisatie RGB gaat toepassen. Dat betekent hulp van een adviesteam die ondersteunt bij het invoeren hiervan. Dit adviesteam bestaat uit Joost Gierman van Hoogezand-Sappemeer en Geart Feddema van Grootegast en Peter Groen. Alle drie ervaringsdeskundigen van de pilot.