Meten en Monitoren

Met Meten en Monitoren bekijken we het afvalwatersysteem als één geheel. Op die manier zijn verbeteringen en aanpassingen mogelijk die goed op elkaar zijn afgestemd.

Data uit de besturingsprogramma’s (hoofdposten) van de individuele organisaties brengen we samen in een centrale database van waterschap Hunze en Aa's. De gegevens die we zo verzamelen geven specialisten de mogelijkheid om de hele keten, van toilet tot uiteindelijke lozing op het kanaal te analyseren en daarover te adviseren. Dat levert een verbetering op in de kwaliteit en het kostenplaatje. Wat uiteindelijk weer ten goede komt aan onze inwoners. Meten en Monitoren is een kwaliteitsverbetering in data over het afvalwatersysteem.

Huidige situatie

Het systeem om rioolwater in te zamelen, te transporteren en weer schoon te maken voeren verschillende organisaties uit. De gemeente zorgt voor de riolering en het waterschap voor de zuivering van het rioolwater. Deze organisaties focussen hierbij op hun eigen onderdeel in plaats van op het grote geheel. Met Meten en Monitoren zorgen we samen voor een overall beeld van dat afvalwatersysteem, waardoor we het beheer optimaliseren. Het project betekent een grote winst voor alle organisaties. Er ontstaat een kwaliteitsverbetering in de beheergegevens, waarbij toekomstbestendige investeringen het doel zijn.

Contactpersoon Kees van Nes
06 33 62 49 25