Ons water in jouw klas

De jeugd heeft de toekomst. Vandaar dat we graag op scholen uitleggen wat de waterketen is. Maar vooral wat je wel en niet moet doen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen.

Waterkaart

Van De Marne tot Stadskanaal en van Eemsmond tot Aa en Hunze. Alle water- en rioleringsgegevens van de gemeenten en waterschappen op één kaart. Dát is De Waterkaart voor regio Groningen Noord-Drenthe.

Risicogestuurd beheer

In 2015 is een pilot uitgevoerd in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Zuidhorn. Het vertrekpunt was kostenbesparing en kennisvermeerdering door meer risico te lopen en rioolbuizen langer te laten meegaan.

Uniform rioolexploitatiemodel gemeenten

Zevenentwintig gemeenten hebben hun eigen financieel beheer op het riool. Ook wel rioolexploitatie genoemd. Om het riool goed te beheren heb je inzicht in afschrijvingstermijnen, rentepercentages, eigen benamingen en het wel/niet toerekenen van kosten aan de riolering nodig.

Meten en Monitoren

Het watersysteem van gemeenten en waterschappen is ontworpen vanuit theoretische modellen. Hoe het in de praktijk werkt, stellen we vast door metingen; zoals het aantal overstorten, draaiuren pompen etc. Als waterketen meten we het geheel, dus niet per organisatie.

Gegevensbeheer

Buizen, putten, overstorten, bergbezinkbassins, pompen, gemalen, transportleidingen en drukleidingen. Al deze middelen hebben we nodig om de waterketen draaiende te houden. Ze dienen goed te werken, de veiligheid van onze inwoners te garanderen en dat allemaal tegen de laagst maatschappelijke kosten.

17 februari om 13:01
RT @cindydejonge99 - Mooi dat de blauwe vingers van het beekstelsel meer in zicht komt van de bewoners #Assen. Zien=ervaren=verwondering… https://t.co/I8YSMXBJnK