Deelnemers en organisatie

projectorganisatieDe Waterketen Groningen-Drenthe is een netwerk organisatie van 27 gemeenten (alle gemeenten van de provincie Groningen en de vier gemeenten in Noord-Drenthe), twee waterschappen (Noorderzijlvest en Hunze en Aa's) en twee waterbedrijven (Waterbedrijf Groningen en Waterleidingsmaatschappij Drenthe). De samenwerking vindt plaats op twee niveau's: regionaal en in clusterverband.

Jaarlijks vindt bestuurlijke terugkoppeling plaats via een bijeenkomst en door middel van een jaarverslag en jaarprogramma. Ambtelijke terugkoppeling vindt plaats via bijeenkomsten, workshops, enquêtes, inventarisaties en e-mailverkeer.

De waterregisseur fungeert als intermediair.

Projectorganisatie

De projectorganisatie van de Waterketen Groningen-Drenthe organiseert en coördineert de verschillende overleggen, onderzoeken en voorbereiding van de besluitvorming.

Regiegroep en waterregisseur

De uitvoering van het beleid ligt in handen van de regiegroep. In de regiegroep waterketen nemen managers deel die de zeven clusters, de waterschappen en de waterbedrijven vertegenwoordigen. De regiegroep regisseert het samenwerkingsproces en stuurt de waterregisseur aan. De regiegroep werkt aan de hand van jaarprogramma’s en stemt dit 1 keer per jaar af met portefeuillehouders.

De belangrijkste kaders voor de regiegroep bestaan uit het een samenwerkingsovereenkomst, een uitvoeringsprogramma en het samenwerkingsmodel, vastgesteld door de 31 deelnemende organisaties in het najaar van 2014. De opdracht van de regiegroep is om de doelen uit het Bestuursakkoord Water voor 2020 in de regio Groningen en Noord-Drenthe te realiseren.

De waterregisseur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regionale afspraken. Hij doet dit in nauw overleg met de coördinatoren van de zeven clusters.
Contactpersonen:

  • Voorzitter regiegroep: Harrie Koning, 0594-508800
  • Waterregisseur: Peter Groen, 06-83968088

regiegroep mei 2017

Vlnr
Peter Groen (waterregisseur), Mario Post (waterbedrijf Groningen), Judith de Groot (voormalig voorzitter, gemeentesecretaris Ten Boer), Margriet Seip (cluster Groningen, Haren en ten Boer), Wim Kamminga (cluster Kop van Drenthe), Monique van Haeren (voormalig lid cluster Groningen centraal), Fred Klein Woolthuis (manager waterschap Noorderzijlvest), Jerry Koomans van den Dries (cluster BMWE), Jakko Zwartsenburg (cluster Groningen Oost), André Wierda (Waterleidingbedrijf Drenthe) en Kasper Bosker (cluster DAL). Op de foto ontbreken Martin Timmer (manager waterschap Hunze en Aa’s), Ietse- Willem Ploeg (cluster Westerkwartier), Harrie Koning (voorzitter regiegroep) en Roelof Schuiling (cluster Groningen centraal).

Clusters en clustercoördinatoren

De regio Groningen en Noord-Drenthe is verdeeld in zeven clusters. In elke cluster is een waterteam actief, dat wordt gecoördineerd door een clustercoördinator.
De clustercoördinatoren werken als trekker/aanjager van de waterteams. Ze zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de waterakkoorden en afvalwaterplannen. Hierin zijn projecten benoemd die onder andere gaan over het doelmatiger investeren, het verlengen van de levensduur van ’waterinfrastructuur’, samen uitvoeren van taken als gemalenbeheer en over communicatie. De opdracht van het Waterteam is ook naar de geest van het akkoord te werken, maar daarnaast alle watergerelateerde kansen op te pakken, waarmee we de belangen van inwoners en bedrijven dienen.

Samenstelling clusters:

  • Cluster GHT (Groningen, Haren, Ten Boer, Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, waterbedrijf Groningen)
  • Cluster Westerkwartier (Grootegast, Marum, Leek, Zuidhorn, Noorderzijlvest)
  • Cluster DAL (Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Noorderzijlvest, Hunze en Aa's)
  • Cluster BMWE (Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond, Noorderzijlvest)
  • Cluster Kop van Drenthe (Assen, Tynaarlo, Aa en Hunze, Noordenveld, Noorderzijlvest, Hunze en Aa's)
  • Cluster Groningen Oost (Stadskanaal, Oldambt, Westerwolde, Hunze en Aa's)
  • Cluster Groningen Centraal (Midden-Groningen, Veendam, Pekela, Hunze en Aa's)

Overzicht leden regiegroep en clustercoördinatoren

Voorzitter/Waterregisseur
Voorzitter: Harrie Koning - Zuidhorn
Waterregisseur: Peter Groen - Waterketen Groningen Drenthe

DAL
Clustercoördinator: Menno Smit - Loppersum
Lid regiegroep: Kasper Bosker - Loppersum

BMWE
Clustercoördinator: Peter Sijbolts - Bedum
Lid regiegroep: Jerry Koomans van den Dries - Winsum

Westerkwartier
Clustercoördinator: Mario Brinkman - Zuidhorn
Lid regiegroep: Ietse-Willem Ploeg - Leek

GHT
Clustercoördinator: Hans de Vries - Noorderzijlvest en tevens voorzitter van het clustercoördinatorenoverleg
Lid regiegroep: Margriet Seip - Groningen

Kop van Drenthe
Clustercoördinator: René Mensen - Aa en Hunze
Lid regiegroep: Wim Kamminga - Assen

Groningen centraal
Clustercoördinator: Joost Gierman - Midden-Groningen
Lid regiegroep: Roelof Schuiling - Midden-Groningen

Groningen oost
Clustercoördinator: Jan Egberts Eleveld - Hunze en Aa's
Lid regiegroep: Jakko Zwartsenburg - Stadskanaal

Noorderzijlvest
Lid regiegroep: Fred Klein Woolthuis

Hunze en Aa's
Lid regiegroep: Martin Timmer

Waterbedrijf Groningen
Clustercoördinator: Mario Post
Lid regiegroep: Mario Post

Waterleidingmij. Drenthe
Clustercoördinator: André Wierda
Lid regiegroep: André Wierda

Communicatie

De werkgroep communicatie wordt gecoördineerd door Mieke Riezebos van waterschap Hunze en Aa's. Deze werkgroep draagt zorg voor de interne en externe communicatie. Ook wordt de samenwerking met de landelijk publieksite onswater.nl verder ontwikkeld.

Deelnemers: Mieke Riezebos (Hunze en Aa’s), Eveline Corbeel (Waterbedrijf Groningen), Hennie Prohl (gemeente Delfzijl) en Peter Groen (Waterregisseur)

Secretariaat en websitebeheer

Roelien de Jonge, Vereniging van Groninger Gemeenten

07 januari om 14:48
RT @VetRecyclehet - Nieuw jaar, nieuwe voornemens! Meehelpen aan een schoner milieu? Breng dan het gebruikte bak- en frituurvet van de… https://t.co/kNLJ0noGA8