04 december 2023
Versterkingsoperatie Eemsdelta en de waterketen

Pier Prins, wethouder van gemeente Eemsdelta en lid van onze stuurgroep over de versterkingsoperatie en de opgaven voor de waterketen.

“Iedere gemeente werkt aan de opgaves van de waterketen, bij ons wijkt dat af omdat we met een enorme versterkingsoperatie vanwege aardbevingsschade zitten. Zestig procent van de totale versterking in de provincie Groningen vindt plaats in onze gemeente, het gaat om zo’n 16.000 woningen. Dat is een enorme klus. De sloop en nieuwbouw leggen een extra druk op de opgaven van de watertaken die we al hebben. En het brengt uiteraard ook financiële consequenties met zich mee.”

Vervanging riool gevolg versterkingsoperatie

“Bij het herinrichten van straten bij de versterking kijken we ook naar de leeftijd en de kwaliteit van het riool”, vervolgt Pier het gesprek. “We bepalen dan of we vervanging van het riool meenemen zodat binnen een paar jaar de straat niet weer open hoeft. Ook het afkoppelen van hemelwater nemen we hierin mee. Het grootste gedeelte van de huidige vervanging van het riool in onze gemeente is het gevolg van de versterkingsoperatie. We moeten daarbij de kosten goed verdelen, per straat bekijken we of de straat woonrijp moeten maken met geld uit eigen reserveringen of geld van de overheid, de zogenaamde inpassingskosten.”

Groene straten samen met inwoners

“We zitten als gemeente nu volop in de versterkingsoperatie. Het is veel werk waarin de uitdaging ligt om aanleg van groen in overleg met de bewoners te bepalen. Dat vind ik belangrijk: in overleg met onze inwoners gaan voor de gewenste aankleding van groen in de straten, dit draagt ook een ‘steentje’ bij in het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering. 

Pier besluit: “Enerzijds is de problematiek gelijk aan die van andere gemeenten, maar door de versterking is onze opgave vele malen groter. Daarin onderscheiden we ons van andere gemeenten. Daarnaast moeten we ons constant afvragen of we voldoende capaciteit en middelen voorhanden hebben om deze opgave op een goede manier uit te voeren.”