30 oktober 2023
foto.jpeg

Eric Lanooy, ex-clustercoördinator van de Kop van Drenthe en werkzaam bij de gemeente Assen, is sinds april van dit jaar Programmamanager Klimaatadapatie bij de provincie Groningen.

Hoe gaat het met hem en zijn er in zijn werk raakvlakken met onze waterketen?

Onderwerpen concreet maken

“Het is voor mij een logische stap om vanuit de gemeente te gaan werken bij de provincie. Daarbij wil ik wel opmerken dat het bij de provincie wat abstracter is allemaal, dat wil ik graag concreter maken”, begint Eric zijn verhaal. “Onderwerpen die Klimaatadaptatie raken in mijn functie zijn natuurontwikkeling, waterberging, transitie landelijk gebied, KRW, zoetwatervoorzieningen en waterbesparing. Allemaal heel belangrijk bij klimaatadaptatie.”

Overlap met waterketen

“Er zijn ook best wel overeenkomsten met de waterketen,” vervolgt Eric. Zo zijn betrokken partners bij de Regionale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie (RUA)* nagenoeg dezelfde als die van de waterketen. Bij de RUA zijn daarnaast de twee veiligheidsregio betrokken. Het gebied waarin we deze agenda gaan uitvoeren is ook hetzelfde als het gebied van de waterketen, de hele provincie Groningen en de vier noordelijke gemeenten van de provincie Drenthe. En er zijn onderwerpen uit de RUA die een overlap hebben met de waterketen, klimaatadaptatie raakt ook de waterketen. We moeten elkaar daarbij goed vasthouden.”

Laaghangend fruit

“Ik werk binnen de provincie Groningen met een kernteam waarin water en ruimtelijke ordening is betrokken en ik ben sinds 1 september ook coördinator voor de Werkregio Klimaatadaptatie Groningen N-Drenthe. Op 22 september hebben bestuurders die RUA feestelijk ondertekend. Het is nu een kwestie van uitvoeren. We zijn al begonnen met het laaghangend fruit dat een overlap heeft met de waterketen. Denk daarbij aan subsidies voor groene daken, regentonnen en afkoppelen. We werken aan een website waar inwoners subsidieaanvragen in kunnen doen. Veel gemeenten hebben aangegeven hier behoefte aan te hebben en zo kunnen we ze helpen. Op die manier bied je een mooie service.

Daarnaast zijn we gestart met jongerenparticipatie. Dat heeft een stagiair van NHL Stenden Hogeschool voor ons onderzocht en dat leverde een rapport met bruikbare tips op. Jongeren zijn best moeilijk te bereiken, dat heeft nog een vervolg,” besluit Eric het gesprek.

Kortom, een baan op Eric zijn lijf geschreven. Het behoeft geen uitleg dat hij op zijn plek zit bij de provincie. Het zal ons niet verbazen als we in de waterketen meer van Eric te horen krijgen.

* De Regionale uitvoeringsagenda (RUA) is een uitwerking van de Regionale Klimaatadaptatie Strategie in maatregelen die in de periode 2023-2027 wordt uitgevoerd.