07 maart 2023
Van gegevensbron naar informatiebron

Bert Palsma van STOWA en Ruud van Esch van de Unie van Waterschappen: “Jullie zijn goed bezig met de WaterKetenkaart en lopen landelijk voorop.”

WaterKetenkaart

Onder leiding van projectleider André Hammenga is met een projectteam en Gegevens Knooppunt Groningen drie jaar aan de WaterKetenkaart gewerkt. Daarbij hebben ze gebruik gemaakt van landelijke standaarden. We spreken daardoor allemaal dezelfde taal én de kaart wordt automatisch geactualiseerd. Je bent nu in staat om alle water- en rioleringsgegevens van onze gemeenten en waterschappen op één actuele kaart te raadplegen. De meeste gemeenten uit onze waterketen zijn nu op deze kaart aangesloten. Voor medewerkers van onze organisaties is het dé om manier inzicht te krijgen over alles wat met water en riolering te maken heeft.

Presentatie openbare waterketenkaart

Op 9 december werd de WaterKetenkaart officieel online gezet met een feestelijk tintje. In Veendam was een symposium georganiseerd om de kaart onder de aandacht te brengen en live te zetten. Vanaf nu kan iedereen dus de kaart online raadplegen. De openingshandeling werd gedaan door Ruud van Esch van de Unie van Waterschappen, Bert Palsma van STOWA, Inge Eshuis als DB-lid van Hunze en Aa’s en Dries Jansma van de gemeente Groningen.

Welke gegevens kun je er vinden?

Door klimaatverandering en de Omgevingswet wordt het inzicht in gegevens van de waterketen steeds belangrijker. We zoeken antwoorden op vragen als:

  • Wat voor rioolstelsel ligt bij mij voor de deur (gescheiden of gemengd)?
  • Waar liggen de overstorten en op welk water lozen ze?
  • Welke kant stroomt het oppervlaktewater op?
  • Wat is het waterpeil in mijn gebied?
  • Waar kan ik wateroverlast verwachten?
  • Waar kan hittestress optreden?

Deze vragen kan de WaterKetenkaart beantwoorden. Neem eens een kijkje op https://w.gegevensknooppuntgroningen.nl/data-op-maat/water/