Vacature

Waterregisseur
32 uur per week, projectduur van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025 
 
In Groningen en Noord-Drenthe wordt door alle Groninger en Noord-Drentse gemeenten, de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest en de waterbedrijven Waterbedrijf Groningen en WMD samengewerkt in het samenwerkingsverband Waterketen Groningen en Noord-Drenthe. Deze samenwerking is ontstaan vanuit het landelijk bestuursakkoord Water en heeft tot doel om op een effectieve en efficiënte wijze samen te werken aan de opgaven die het waterbeheer met zich meebrengt.

Er is de afgelopen projectperiode gewerkt aan de implementatie en uitvoering in regionale clusters. Onlangs hebben de deelnemende partijen besloten hun samenwerking te continueren voor de periode 2020 tot 2025.

Daarmee gaat die samenwerking in de Waterketen een nieuwe fase in met een Verlengd Waterakkoord. De complexiteit van de opgaven neemt toe vanwege nieuwe integrale thema's die raken aan de waterketen: invoering Omgevingswet, klimaatadaptatie en de regionale energietransitie. De Waterregisseur draagt zorg voor een goede procesgang en samenwerking tussen de onderdelen van de netwerkorganisatie zodat de gewenste resultaten worden bereikt.

Organisatie
De Waterregisseur is het gezicht van de regionale samenwerking en wordt vanuit de ketenpartners ondersteund door experts op het gebied van water. Een stuurgroep bestaande uit een vaste groep van vertegenwoordigende gemeentebestuurders vanuit de vijf clusters, de twee waterbedrijven en de twee waterschappen aangevuld met de voorzitter van het Cluster Coördinatoren Overleg stuurt de Waterregisseur aan.

Als Waterregisseur zie jij de verbanden met de politiek-bestuurlijke opgaven en heb je oog voor de noodzakelijke veranderingen, die een organisatie door moet voeren om anders te werken. Je bent in staat om betrokken partijen (bestuur, medewerkers, omgevingspartijen) en disciplines met elkaar te verbinden en te integreren. Je ziet de verbindingen tussen de bestuurslagen en de inhoudelijke thema's en weet hoe je dit praktisch moet vertalen naar een meerwaarde voor de samenwerkingspartners in de Waterketen.

Je verricht de volgende werkzaamheden
• Kerntaak is het bevorderen en bewaken - het procesmanagement- van de onderlinge samenhang en samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen en de clustermaatregelen en regiomaatregelen, alsmede het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen dit optimaal plaatsvindt;
• Organiseert daarbij draagvlak, urgentiebesef en waar nodig doorzettingsmacht;
• Bouwt aan de ketensamenwerking, geeft niet-vrijblijvend advies en stelt voortdurend de
(veranderende) behoeftes van de samenwerkende ketenpartners vast;
• Proces- en projectmanager regionale opgaven initiëren en uitwerken projectvoorstellen en businesscases;
• Financiële administratie regiobudget: opstellen begroting en resultaat, betalingen accorderen, budgetbewaking;
• Onderhoudt contacten met relevante in- en externe organisaties binnen het vakgebied;
• Vervult de rol van secretaris van de stuurgroep Waterketen en is secretaris van het Cluster Coördinatoren Overleg.

Jouw kwaliteiten
• Netwerkvaardigheden gericht op het ontwikkelen van effectieve ketensamenwerking en allianties, het kunnen zien van kansen, weten te initiëren en te inspireren en vervolgens beweging te organiseren;
• Affiniteit met de wereld van (afval)water;
• hbo+/wo werk- en denkniveau;
• Goed ontwikkeld analytisch vermogen en doorgrondt de publieke sector in het algemeen en gemeenten, waterschappen en waterbedrijven in het bijzonder;
• Ervaring met de vertaling van strategische thema's naar tactische en operationele uitvoering en andersom;
• Inspirerende representatieve en verbindende teamspeler;
• Gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen.

Ons aanbod
De aanstelling wordt verstrekt vanuit één van de Samenwerkingspartners in de Waterketen, waarbij je gedetacheerd wordt bij de Vereniging van Groninger Gemeenten.

De standplaats van de waterregisseur wordt nog nader bepaald. Maar de waterregisseur is het gezicht van de regio en is daarom ook veel op pad en werkzaam in de regio.

De functie is ingeschaald in salarisschaal 13 CAR-UWO. De functieomvang bedraagt 0,89 fte.
Inschaling is afhankelijk van vooropleiding en ervaring. De projectperiode loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025. De aanstelling geldt in eerste instantie voor één jaar. Omzetting van de aanstelling voor de duur van de projectperiode is afhankelijk van het functioneren in combinatie met het bereiken van de gestelde doelen van de Waterketenpartners.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u terecht bij de voorzitter van de huidige Regiegroep, dhr. Koning, telefoon: 06 13607459

Procedure
Heb je interesse in deze vacature, dan zien we je motivatie en cv graag tegemoet. Sollicitatiebrieven kunnen tot en met 17 november 2019 per e-mail gericht worden aan: secretariaat@groningergemeenten.nl o.v.v. vacature Waterregisseur.
De gesprekken zullen 's ochtends op maandag 25 november 2019 te Grootegast plaatsvinden.

31 oktober om 15:10
Overheden uit Groningen en het noorden van Drenthe werken samen in de waterketen Groningen Noord-Drenthe. Vanmiddag… https://t.co/DWQpFu0RBR