01 april 2022
Uit de media

Deze rubriek bevat interessante informatie uit de media.

Klimaatverandering vormt nu al een gevaar voor mens en natuur.

Klimaatverandering bedreigt gezondheid.

Hoe hoog komt het water bij jou?

Meeveren met de warmere planeet.

Van tuintegeltaks tot wadi.

Bergen op Zoom verlengt samenwerking met waterbedrijven.

Provincies, waterschappen, waterbedrijf voeren onderzoek uit naar de samenstelling van de ondergrond (provincie Drenthe).

Kamer verbiedt boren naar aardwarmte in gebieden voor drinkwater.

Regionale samenwerkingsverbanden zadelen gemeenten structureel op met extra kosten.

Samenwerkende gemeenten, het lijkt mooi en efficiënt maar gaat vaak mis.

Nederland riskeert watercrisis, met voorbeelden uit het noorden.

Waterpoort: initiatief van Vewin en Unie van Waterschappen

Vewin: 900.000 nieuwe woningen, drinkwater is niet vanzelfsprekend

Nattigheid: opbeurende verhalen over ons water.