26 januari 2022
Uit de media

Deze rubriek bevat interessante informatie uit de media.

Hoe breng je klimaatadaptatie in de praktijk? De afgelopen jaren zijn er vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie verschillende hulpmiddelen ontwikkeld.

Iedereen doet wat: energie besparen.

Vewin: coalitieakkoord goed vertrekpunt voor Nationaal Waterakkoord.

Vewin nieuws: Kamer vraagt aandacht voor wetswijziging gewasbeschermingsmiddelen.

Ons Water: groene- en watervriendelijke tuin.

Provincie Drenthe: Noord-Nederland wil voorbereid zijn op droogte.

Nieuw Oogst: Noord-Nederland steekt 45 miljoen euro in preventie extreem weer.

h2o waternetwerk: Hemel(s)water: van regenwater naar drinkwaterkwaliteit.

waterketenonderzoek noord: overzicht rapporten.

H2owaternetwerk: optimalisatiekansen circulaire waterketen Rotterdam 2050.

Unie van waterschappen: waterschappen positief over klimaatbestendige keuzes in coalitieakkoord.

Oogtv: Spoel oliebollenvet niet door de wc; het kost ons (en u) soms miljoenen.

VNG bepaalt haar agenda voor klimaatadaptatie.

Hunze en Aa’s: extra fosfaatverwijdering rioolwaterzuivering Gieten.