Uit de media

Deze rubriek bevat informatie uit de media.

Klimaatverandering vraagt gezamenlijke inzet van overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en samenleving. Waterschap Vechtstromen.

Raadgever klimaatbestendige gemeenten.

Laat u niet verrassen.

RIONED: ‘Drukte ondergrondse infra vereist meer regie door gemeenten’.

Nederlandse ketenaanpak medicijnresten internationaal erkend.

Vewin en Unie van Waterschappen roepen Eurocommissaris Timmermans op PFAS te verbieden.

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt