07 maart 2023
Twee laptops mee elke dag

Aan het woord is Eddy Jager, rioolbeheerder voor zowel de gemeente Noordenveld als Tynaarlo. Samen met Ines Tuinstra, teamleider beheer van Noordenveld een gesprek over de voordelen van één rioolbeheerder voor twee gemeenten.

Eén rioolbeheerder voor twee gemeenten

Ines vertelt: “Toen onze rioolbeheerder vertrok hebben we de taken eens goed op een rijtje gezet. Er zijn extra taken bijgekomen vooral op het gebied van water en klimaatadaptatie. Dit maakt het pakket aan taken te breed en te veel. Wij hebben toen besloten taken als Gezamenlijk Gegevensbeheer (GGB) en de afhandeling van klachten en meldingen elders te beleggen. Tynaarlo had toen ook een vacature voor een rioolbeheerder, we hebben afgesproken de nieuwe rioolbeheerder zowel voor ons als voor een deel voor Tynaarlo aan te nemen. De voordelen zijn dat we voor twee gemeenten bestekken kunnen schrijven en contracten af kunnen sluiten, we met korte lijnen werken en dat er één contactpersoon is voor aannemers.”

Werkzaamheden beide gemeenten bijna gelijk

“Soms moet ik op en neer tussen beide gemeenten bij een calamiteit, verder loopt het prima”, vertelt Eddy. “Het betekent daarom wel dat ik alle dagen beide laptops meeneem. Ik werk maandag en dinsdag bij Noordenveld en de overige dagen bij Tynaarlo. Qua werkzaamheden is het werk voor beide gemeenten nagenoeg gelijk. Ik zet de grote lijnen uit en zorg dat het van de grond komt. Ik kom uit de aannemerij en ben groot geworden in het rioolwerk, zo heb ik veel rioolinspecties gezien en weet ik wat er speelt. Het moet natuurlijk wel bij je passen om twee gemeenten te bedienen, mij bevalt het prima.”

Het werk verandert

“We moeten nog wel iemand vinden voor de klussen die Eddy niet doet”, zegt Ines. “We denken er bijvoorbeeld aan een junior aan te nemen. We voelen wel de verantwoordelijkheid om de pool aan te vullen. We willen ons in onze vacatures ook meer gaan richten op wat modernere woorden die je veel in de media tegenkomt. Zoals klimaat en water. We hopen op die manier jonge potentials aan te trekken. Want we willen ook accenten verleggen, zoals water terug geven bij hoge waterstanden en oplossingen bedenken voor laag gelegen woningen die last hebben van heftige regenbuien. Daar kijken we nu veel meer naar. Door de klimaatveranderingen verandert het werk en staan we voor andere uitdagingen.”

Scherper en sterker

“Zo is ook het baggeren van vijvers een gezamenlijk project van vier noordelijke gemeenten in Drenthe, de gemeente Tynaarlo was namelijk met hetzelfde bezig. Onze gemeentelijke water- en rioleringsplannen (GWRP’s) zin voor 80% hetzelfde, daar zouden we ook winst in kunnen behalen. Ook voor onderhoudscontracten kunnen we elkaars sparringpartner zijn, daar word je scherper en sterker van. Het heeft duidelijk meer voor- dan nadelen,” besluit Ines het gesprek.