04 april 2022
Training klimaatadaptatie HanzePro

In onze vorige nieuwsbrief stond een oproep voor deze training, inmiddels is die gestart.

Een gesprek hierover met een van de cursisten, Mario Brinkman van gemeente Westerkwartier. “Ik ben al redelijk deskundig op dit vlak”, start Mario het gesprek. “Ik hoor natuurlijk nieuwe dingen maar vind het ook belangrijk om te netwerken. Van mijn gemeente zijn er nog zes medewerkers die de training volgen. Ik ontvang van hun veel positieve geluiden over de training. Hoewel je wel hoort dat medewerkers die meer met ontwerpen bezig zijn, iets minder met het beleidsdeel heeft. De training loopt van beleidsmatig naar de uitvoering. Je ziet dan mooi wat voor gevolgen beheer heeft op beleid en andersom. Het is dus wel belangrijk dat iedereen die achtergrondinformatie meekrijgt.”

Lekker regionaal

“Inmiddels ben ik al een paar jaar betrokken bij klimaat. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Want waarom doen we dit eigenlijk? Vooral nieuwkomers stellen die vraag en dat opent bij mij de ogen ook weleens. Mooi dat ook mensen van ruimtelijke ordening de training volgen, maar ook groen en handhavers zijn aanwezig. Je hoeft dus niet persé bij de waterketen betrokken te zijn. Fijn dat het regionaal is, dat bespaart veel reistijd en is makkelijker in je agenda in te passen.”

Met andere ogen kijken

“Ik hoop dat collega’s klimaatadaptatie meenemen in hun dagelijkse werk. Zodat je bij de aanleg van een nieuwe parkeerplaats in de ontwerpfase al rekening houdt met hoosbuien of langdurige hitte. Dus met andere ogen naar al je nieuwbouwprojecten kijken en klimaatadaptatie meenemen in je ontwerpen.”

Inwoners betrekken

De gemeente Westerkwartier heeft in december een klimaatadaptatiestrategie vastgesteld. Daarin staat hoe wij de komende jaren invulling gaan geven aan klimaatadaptatie. Het is belangrijk dat we onze inwoners daar ook bij betrekken. “Een van de mogelijkheden waar we naar kijken is hoe we bij nieuwbouwprojecten bewoners een eigen waterberging kunnen laten aanleggen. Tijdens de cursus hoorde ik van een van de deelnemers uit de gemeente Westerwolde dat ze ook een dergelijke regeling hebben, daar ben ik wel in geïnteresseerd dus ga zeker eens contact opnemen met de gemeente Westerwolde. Allemaal om het riool te ontlasten, en ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst droge voeten, en het hoofd koel houden”, besluit Mario zijn verhaal.