07 november 2023
seb.jpeg

Nederland is op weg naar schoon en emissieloos bouwen. Dat is in het belang van de natuur, het klimaat en onze gezondheid.

Om dat te bereiken moeten de emissies van bouwmaterieel zoals mobiele werk-, voer- en vaartuigen, omlaag. Zo dragen we bij aan de voortgang van bouwprojecten. Nu en in de toekomst.

Eén gezamenlijke aanpak

De hele bouwsector staat voor de gezamenlijke uitdaging om stappen te zetten naar een duurzame bouw. Met het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) wordt samengewerkt aan één aanpak om bouw-, onderhouds- en sloopprojecten schoner uit te voeren. 

Waarom is dat nodig?

Het kabinet heeft doelen en ambities opgesteld op het gebied van stikstof, CO₂ en fijnstof. Ook voor bouwmaterieel dat wordt ingezet in de bouwsector. Dat is niet alleen belangrijk voor de natuur, het klimaat en onze gezondheid, maar ook voor de voortgang van bouwprojecten.

Wie werken er aan SEB?

In het programma SEB werken de Rijksoverheid, medeoverheden, marktpartijen, brancheorganisaties en kennisinstellingen samen om de doelen voor de natuur, het klimaat en de gezondheid binnen bereik te brengen en te behalen.

Voor wie is het programma SEB?

Het programma SEB richt zich op alle partijen in de bouwsector die te maken hebben met de inzet van mobiele werktuigen, voertuigen en vaartuigen. Voor overheden is dat vaak in de rol van publieke opdrachtgever van projecten en in de rol van bevoegd gezag (vergunningverlener). 

Voorbeeld in Roden en in stad Groningen.

Op de website op weg naar SEB, inspiratie met meer initiatieven en hoe je hierbij aansluit.

Bron: internet