03 april 2024
jan-drent.jpeg

In 2023 hebben de waterregisseur en de voorzitter van de managementgroep (RMG) een rondje langs de velden gemaakt.

Ze wilden ervaringen ophalen en de doorontwikkeling van de waterketen met iedereen bespreken. De meeste gemeentesecretarissen of vervangers en enkele bestuurders zijn geïnterviewd. De uitkomst was dat de deelnemers tevreden zijn over de waterketen en dat deze een echte meerwaarde in de regio heeft, de focus moet op kwantiteit en kwaliteit blijven liggen. Het vraagstuk om de waterketen door te ontwikkelen met een eigen entiteit kwam niet als een verrassing. Over het algemeen werd wel aangegeven dat het geen gemeenschappelijke regeling moet worden. Het risico is dat het dan te bestuurlijk gaat worden. Immers in de waterketen zijn het veelal vragen die meer in de lijn van de organisatie ligt qua samenwerken. Een soort van stichtingsvorm is meerdere malen door de geïnterviewden benoemd dan wel voorgesteld. Ook de stuurgroep wil een eigen entiteit.
Ook het opzetten van een scholing- en trainingsprogramma is meerdere malen door de geïnterviewden aangedragen en geadviseerd.
Als het om samenwerken in de waterketen gaat is het beeld dat op het gebied van beleid en beheer het meeste te behalen is qua samenwerken. Niet dat op uitvoeringsgebied er geen samenwerking mogelijk is, alleen is deze veel meer aan de individuele deelnemende organisaties gelegen.

Meerdere geïnterviewden hebben aangegeven dat er een aantal strategische vraagstukken zijn die aandacht nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan nauwer en breder samenwerken, gebiedsontwikkeling, klimaatadaptatie e.d., maar nog belangrijker is dat we de kwetsbaarheid wegnemen. Hierdoor krijg je ook een meer gedragen en eenduidige besluitvorming richting alle deelnemende partijen. Het onderzoeken naar een goede werkvorm is uitgezocht door een afvaardiging in de waterketen en getoetst door het advocatenbureau PlasBossinade.

Binnen de deelnemende partijen is een kleine belangstelling om een zogenoemd penvoerder te worden. Een penvoerder oftewel een partij die namens de waterketen zaken regelt en ondersteunt is een (basis)vereiste. Ook omdat de VGG de ondersteunde diensten beëindigd.

Jan Drent
Gemeente Noordenveld