07 maart 2023
Nieuwe voorzitter Stuurgroep

Herman Beerda is de nieuwe voorzitter van onze stuurgroep. Herman is lid van het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest.

Hij heeft de afvalwaterketen, duurzaamheid, energie en innovatie, stedelijk waterbeheer en internationale zaken in zijn portefeuille. Een passende voorzitter dus voor onze waterketen. In deze nieuwsbrief stelt hij zich graag aan jullie voor.

Als een tierelier

“Ik ben vanaf november voorzitter, het komende halfjaar wil ik gebruiken om alles weer op orde te brengen, ook op bestuurlijk niveau. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen weer weet wat we doen en daar betrokken bijhouden. Voor de zomer moet alles weer als een tierelier draaien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Ik zie het als mijn taak om bestuurders meer betrokken te krijgen en houden bij onze waterketen. Zo ga ik koffiebezoeken inplannen bij alle stuurgroepleden. Ik wil graag weten hoe zij de andere bestuurders in hun cluster op de hoogte en betrokken houden. En ik wil toch weer snel een bestuurlijke bijeenkomst organiseren, daar nodigen we dan alle bestuurders uit onze regio voor uit.

Focus

Daarnaast hebben we met elkaar afgesproken om ons te focussen op twee belangrijke doelen van de waterketen. Dat zijn:

  1. Duurzaamheid
  2. Vergroten kennis

We gaan kijken waar kansen liggen om alle projecten zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Duurzaam werken betekent dat we zuinig zijn op het milieu, grondstoffen én water. We versnellen de duurzaamheidsdoelen en voegen bij alle projecten een duurzaamheidsparagraaf bij.
Daarnaast organiseren we kennisbijeenkomsten voor onze waterprofessionals, kijken we waar we medewerkers in kunnen zetten bij meerdere organisaties en gaan we meer van elkaar leren. Op deze twee punten leggen we de focus de komende periode.

Gouden mogelijkheden

Maar eerst moet alles weer goed lopen voordat we nieuwe dingen gaan doen. De waterketen bevat gouden mogelijkheden. Vooral nu water in alle organisaties hoog op de agenda staat, zowel regionaal als landelijk. De waterketen is uitermate geschikt om hier mee bezig te gaan!

Wisselingen van de wacht

Door de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2022 waren er wat wisselingen van de wacht. Vooral op bestuurlijk niveau. In onze stuurgroep participeren voornamelijk bestuurders. Vandaar dat we alles weer goed op de rit willen krijgen. Ook is er een wisseling geweest van de waterregisseur. Dries Jansma van de gemeente Groningen heeft deze taak op zich genomen. We hebben er het volste vertrouwen in dat alles weer optimaal gaat draaien, Dries stelt zich trouwens in deze nieuwsbrief ook even voor.
Voor nu, we gaan er een mooie tijd met elkaar van maken!”