03 april 2024
20231221_111722.jpeg

2023 blijkt met ruim 1000 mm neerslag het natste jaar ooit gemeten door het KNMI. Daarbij is in ons gebied meer dan de helft van de regen in de laatste drie maanden van het jaar gevallen.

Het was voor iedereen goed zichtbaar dat het erg nat was en in de krant en op tv hebben we veel beelden kunnen zien over de gevolgen. Naast deze duidelijk zichtbare gevolgen zijn er ook veel soms minder zichtbare problemen ontstaan. Er kwamen erg veel meldingen bij ons binnen over water in kruipruimtes en kelders, ondergelopen paden en rioolproblemen. En het grondwaterpeil steeg op sommige plekken tot wel tot twaalf cm onder maaiveld met alle gevolgen van dien.

Onze gemeente kreeg in deze periode twee keer zo veel meldingen over de openbare ruimte in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zo hebben rond de kerstdagen veel bewoners met IBA’s contact met ons opgenomen, door de hoge waterstanden in sloten konden ze niet meer lozen waardoor het afvalwater in huis omhoogkwam.

Naast deze directe problemen zullen er de komende periode meer schades zichtbaar worden. Zo raakten wegfunderingen verzadigd met als gevolg extra spoorvorming. Verzakkingen bij defecte rioolaansluitingen en het overhellen van beschoeiingen zien we nu al ontstaan.

Het natte najaar van vorig jaar krijgt dus nog een staartje.

Joost Gierman
Gemeente Westerwolde