20 januari 2022
Meten en Monitoren

Bij het lezen van de projectopdracht constateerde Kees van Nes als projectleider, dat het eerste deel van het project min of meer is afgerond.

“Alle gegevens zijn inmiddels ontsloten, we kunnen valideren en voeren analyses uit. We gaan nu over naar de volgende fase: het analyseren van de werking van het rioolsysteem als totaal. Ook gaan we de informatie toegankelijker en inzichtelijker maken voor de gemeenten en waterschappen.”

Blauwdruk zuiveringskring Pekela

“We gaan een blauwdruk maken van zuiveringskring Pekela. Dat betekent dat we op basis van de ontwerpgegevens kengetallen gaan maken om de kwaliteit en de werking te beoordelen. Rapportages en analyses gaan we dan automatisch versturen. We bespreken hoe dit gaat met de belanghebbenden en dan rollen we deze werkwijze uit voor alle zuiveringskringen. Zodat we over drie jaar over kunnen gaan naar een beheerorganisatie. Wat er allemaal in die blauwdruk komt zijn we nu aan het bepalen. Een aandachtspunt is dat ontwerpgegevens bij gemeenten verspreid zijn over meerdere systemen of niet beschikbaar zijn. Belangrijk hiervoor is dat de ontwerpgegevens van de gemeenten beschikbaar komen via de standaard van RIONED en de Regionale WaterKetenkaart”, besluit Kees.