30 oktober 2023
20230421-piet-vierkant.jpeg

In onze waterketen weet men Piet Zijlstra inmiddels te vinden.

Een groot aantal van jullie kennen hem wel want hij gaf ook de workshops over klimaat en bij ons grote ambtenarenoverleg op 25 mei was hij enthousiast gastspreker. Daarnaast is hij betrokken bij projecten in ons gebied.

Piet is eigenaar van PolyCiviel en werkt als Zzp’er. Daarnaast werkt hij twee dagen in de week voor het kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool.

In dit artikel vertelt Piet over twee projecten waar hij bij betrokken is in ons gebied.

Monumentale bomen op Grote Markt

“Samen met de gemeente Groningen hebben we een bomengroeiplaats ontwikkeld voor de Grote Markt. De krattenconstructie voor ondergrondse wateropslag voor deze bomen hebben wij samen bedacht met New Urban Standard en de gemeente”, start Piet het gesprek. Elders in deze nieuwsbrief meer over deze krattenconstructie. “Die ondergrondse bomengroeiplaats met kratten en permavoid monitoren we in de klimaatproeftuin van BuildinG op het Zerniketerrein aan de rand van de stad. Ik ben eigenlijk wel verbaast hoe goed die bomen presteren, ook bij lange droge perioden zonder dat je extra water toevoegt. Ik ben er heel trots op en vind het heel fijn dat we zo mooie monumentale bomen op de Grote Markt kunnen plaatsen. Zo verlagen we daar ook enorm de CO₂ uitstoot. En grotere bomen geven meer schaduw tijdens hete periodes. In verband met ziekten en biodiversiteit hebben ze daar verschillende soorten bomen aangeplant.”

Biobased en klimaatadaptief wonen

“In Middelstum, in het aardbevingsgebied, zijn veertien woningen gesloopt aan de Zuiderstraat. BuildinG had in het kader van het Innovatiefonds een wedstrijd uitgeschreven en het plan van woningstichting Wierden en Borgen met biobased en klimaatadaptief wonen heeft daar ook geld voor ontvangen. We doen de buitenruimte met de (toekomstige) bewoners en gemeente Eemsdelta. Momenteel zijn we in onderhandeling met de aannemer. Zo willen we daar graag wadi’s aanleggen en een waterbergende constructie onder de weg om toiletten mee door te spoelen.”

Onderzoek met studenten

“We doen veel onderzoek met stagiaires en studenten van de Hanzehogeschool en het Alfa College. Deze mensen worden zo in de praktijk geschoold en daar komen ze verder mee. Ik vind het belangrijk om zowel op mbo als hbo en universitair niveau studenten hierin te begeleiden.”

Nu handelen

“Ik maak mij zorgen over mijn kindskinderen als wij nu niet gaan handelen”, laat Piet weten. “Er wordt veel gepraat en weinig gedaan. Alles wat we nu niet doen schiet niet op. Huizen die nu gebouwd worden staan 70 tot 80 jaar. Daar moeten we nu rekening mee houden en klaar mee zijn voor de toekomst. De gezondheidswinst die dat oplevert halen we zo naar voren en levert daardoor besparingen op. Dus de vraag of het duur is geldt niet voor de lange termijn. Praatgroepjes die bespreken of we het wel zouden doen leveren niks op. Als we nu niet handelen komen we in de knel. Wereldwijd is de gemiddelde temperatuur al 1,4 graden opgelopen. Als we zo doorgaan zitten we over vier jaar al op 1,5 graden in plaats van in 2030! De klimaatverandering houden wij niet meer tegen”, besluit Piet zijn verhaal.