30 oktober 2023
jeroen-niezen.jpeg

Sinds de start van onze waterketen is Jeroen Niezen hierbij betrokken.

Hij was zelfs onze eerste waterambassadeur - tegenwoordig heet die functie waterregisseur - en trok die kar met veel voortvarendheid. En Jeroen is nooit helemaal uit beeld verdwenen. Als zelfstandig werkende leverde hij veel input voor de waterketen. Maar ook als DB-lid van Noorderzijlvest wist men Jeroen te vinden. Momenteel is hij beleidsadviseur water bij de gemeente Tynaarlo en is weer zichtbaar aanwezig. Dat kan ook niet anders met water in je portefeuille.

Dicht bij je inwoners

Werken bij een gemeente bevalt hem goed. “Alles is hier goed geregeld”, begint Jeroen. Alleen een riooladviseur ontbreekt hier nog. En wat extra fijn is, we doen hier veel zelf, er is weinig inhuur. Dat geldt ook voor de buitendienst. Ik had wel weer zin om bij een gemeente te werken. Ooit ben ik bij de gemeente Groningen begonnen en ben in de tussentijd wethouder geweest bij de voormalige gemeente Haren en ook DB-lid bij waterschap Noorderzijlvest. Tussendoor heb ik een tiental jaren als zelfstandige gewerkt. Dus heel divers. Mooi bij een gemeente is dat alle functies onder één dak aanwezig zijn. Je staat dicht bij je inwoners en je ziet zelf wat je doet.”

Gemeente geeft goede voorbeeld

“Om het goede voorbeeld als gemeente te geven krijgen we langs de oprijlaan van ons gemeentehuis holle bermen, te vergelijken met wadi’s. Daar komen dan infiltratiestroken met inheemse kruidenmengsels op. Want wij kregen als gemeente regelmatig de vraag wat wij nu eigenlijk zelf doen, dat willen we op deze manier tonen aan onze inwoners en bezoekers. We zijn er volop mee bezig. In Westlaren gaan we veel huizen afkoppelen van het riool. In het voorjaar starten we met het opknappen van oude vijvers in het gebied. Daarbij speelt dat verduurzamen ook een van mijn drijfveren is.”

Een hechte club

“Wat ik fijn vind in onze waterketen is dat men elkaar goed weet te vinden”, vervolgt Jeroen. “Het is nu echt een hechte club. Belangrijk is te investeren in bijeenkomsten en belangrijke zaken te herhalen. Vooral de waarom vraag is daarin belangrijk. Ook voor nieuwe mensen belangrijk om ze er zo bij te krijgen.”

Kennisbolwerk opbouwen

“Voor de waterketen ga ik, samen met clustercoördinator Karin Tromp van de Kop van Drenthe dit cluster weer van de grond trekken. Ook draag ik er graag aan bij dat onze lopende drie projecten in een zelfstandige eenheid komen. En dan samen gaan werken met Stichting RIONED zodat je een kennisbolwerk opbouwt. Daar zit een kiem om verder te ontwikkelen. Een leuk gegeven is dat mijn zus directeur is van Stichting RIONED.”

Jeroen sluit af met de mooie woorden: “We moeten de actie vasthouden en deze periode afsluiten met een mooi feestje!”