In de Media

Regionale samenwerking in de waterketen is zeer succesvol. Lees het in Binnenlands Bestuur. Verder wordt de waterketen voor iedereen.

De regionale samenwerking in de waterketen tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven is zeer succesvol, volgens Binnenlands Bestuur en Vewin.

Afvalwaterbeleidsplan Midden-Groningen in concept gereed.

Drinkwaterbedrijf Oasen heeft opnieuw de samenwerking gezocht met een waterschap voor het benutten van de reststroom op een zuiveringsstation.

De waterketen wordt steeds meer van iedereen.

 

31 oktober om 15:10
Overheden uit Groningen en het noorden van Drenthe werken samen in de waterketen Groningen Noord-Drenthe. Vanmiddag… https://t.co/DWQpFu0RBR