26 januari 2022
Gluren bij de buren

Drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werken in Wervershoof samen aan schonere zoetwaterbronnen en een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Met bestaande drinkwatertechnologieën halen ze microverontreinigingen uit gezuiverd afvalwater en verkennen of ze dit gezuiverde afvalwater kunnen hergebruiken (voor bijvoorbeeld natuur, industrie of landbouw). Ze zien dit als een mooi begin van een systeemverandering. Ze zetten hiermee een stap richting een circulaire waterketen.

Lees hier het hele artikel hier.

Bron: internet