28 januari 2022
Geen woorden maar daden

Onze waterketen kenmerkt zich door een netwerkorganisatie. Dat betekent dat alle betrokkenen vanuit hun eigen organisatie hier een bijdrage aan leveren.

Voor de voortgang is er een stuurgroep, een regionale managementgroep en zijn er clustercoördinaten met waterteams. De clustercoördinaten hebben direct contact met de stuurgroep en veel verantwoordelijkheid. En daar wringt de schoen, de clustercoördinaten kunnen soms vanuit hun functie geen besluiten nemen. De regionale managementgroep (RGM) wil daarom kijken waar ze meer kunnen betekenen. Een gesprek met de kersverse voorzitter Jan Drent van gemeente Noordenveld.

Verbinden

“We willen de RGM toch meer verantwoordelijkheid geven, zodat we indirect meer sturing kunnen geven aan de gestelde doelen en de programma’s. We hebben daarover al gesproken in de groep, hoe zien we dat zelf als RGM. Ons doel is ook om meer verbinding te maken met de besturen van alle gemeenten, de stuurgroep dekt namelijk niet alle gemeenten. Dat zijn essentiële zaken waar we stappen in willen zetten.”

Trots

“Verder willen we als RGM onze opgaves uit het waterakkoord meer concreet maken. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat we dus meer de verbinding willen om alles met elkaar af te stemmen. We denken daarbij aan meer overleg met de waterregisseur en de voorzitter van het clustercoördinatenoverleg. Nu krijgen wij als RGM te weinig terug, als manager moet je meer betrokken zijn. En als voorzitter wil ik graag een op een gesprekken met de clustercoördinatoren gaan houden. Om te kijken wat er allemaal speelt maar ook wat de wensen zijn. Hoe kunnen we die verbinding maken, daar gaan we als RGM invulling aan geven. We willen weer elan aan de waterketen geven, zodat we trots kunnen zijn en goede stappen hebben gezet. En dan geen woorden maar daden!”