11 april 2022
Even voorstellen Jos de Groot

Aangezien Menno Smit als clustercoördinator van Eemsdelta stopt, maken we kennis met zijn opvolger Jos de Groot. Jos neemt dus het stokje over van Menno.

Wie is Jos?

Jos is 28 jaar, woont samen met zijn vriendin in Groningen en werkt als beleidsadviseur openbare ruimte bij de gemeente Eemsdelta. Hiervoor had hij, vanaf 2017, een soortgelijke functie bij de gemeente Loppersum. "Voordat ik begon met werken bij Loppersum studeerde ik aan de RUG. Daar heb ik de bachelor Technische Planologie en de master Environmental and Infrastructure Planning gevolgd. In deze opleidingen vormt water, samen met infrastructuur en milieu, een belangrijk thema. Het is in feite een combinatie van Ruimtelijke Ordening aangevuld met enkele technische vakken. Dit helpt om vraagstukken integraal te beschouwen".

Mooi moment om aan te haken

Op de vraag of hij er zin in heeft zegt Jos volmondig: “Ja! Ik zit sinds de oprichting van de gemeente Eemsdelta in het waterteam, een aantal zaken komen mij daardoor bekend voor. Desondanks merk ik dat ik er nog wel beter moet inkomen, maar dat heeft even tijd nodig. Het is nu ook een mooi moment om deze rol op mij te nemen. We zitten in een fase dat we doelen smart maken, onze rollen aanscherpen en onze verantwoordelijkheden helder maken. Zijdelings had ik hierover al het een en ander van meegekregen. Met een schone lei verder gaan, dat is een mooi moment om aan te haken.”

Flinke klus

“Er liggen mooie kansen en uitdagingen, vooral op het vlak van verduurzaming en klimaatadaptatie. Voor Eemsdelta is een groot deel gerelateerd aan de versterkingsopgave. Het grootste gedeelte van deze klus moet nog gebeuren. Het is zaak om daarin vanuit de waterketen de goeie dingen te doen. We staan voor een flinke opgave en tot 2050 is een lange doorkijk. Het doel is helder en we moeten onderscheid maken tussen acties en maatregelen voor de korte- en lange termijn. De recentelijk vastgestelde RAS is daarbij een goed vertrekpunt.”, besluit Jos.

Jos de Groot 2