10 april 2024
afbeelding.jpeg

Mirjam Wijnja, wethouder van de gemeente Groningen en lid van onze stuurgroep over onze waterketen: “Er zijn veel verschillende partijen bij de waterketen betrokken met ieder hun eigen kennis en inbreng,” begint Mirjam het gesprek.

“Dat is mooi en ik ben erg tevreden over die samenwerking, het is daarbij ook nog eens leuke samenwerking. Ik vind wel dat er nog meer uit te halen is, vooral kijkend naar onze inwoners: voor hen is drinkwater gewoon beschikbaar en regenwater wordt snel afgevoerd. Dat je zuinig moet omgaan met drinkwater is niet altijd bekend. Mensen realiseren zich niet altijd dat het vrij bijzonder is dat er schoon water uit de kraan komt. Daarnaast krijgen we door de klimaatwijzigingen te maken met veel piekbuien waardoor het niet meer zo vanzelfsprekend is dat regenwater op tijd wordt afgevoerd. Dat zijn complexe, cruciale vraagstukken waar we met elkaar mee bezig moeten gaan en wat in een tijdig stadium een plek moet krijgen als we plannen maken voor onze stedelijke ontwikkeling. We werken in projecten samen met inwoners en bedrijven om te kijken wie wat kan doen. Het uitwisselen van ervaringen is echt belangrijk."

Op de vraag wat voor projecten in de gemeente Groningen lopen noemt Mirjam bedrijventerrein Euvelgunne. “Dat is een mooi project waar we samen met bedrijven naar innovatieve oplossingen hebben gezocht voor de combinatie regenwater, verkoeling en biodiversiteit. Tijdens een bestuurlijke excursie in april willen we laten zien wat we daar zoal gedaan hebben. Wat ik ook belangrijk vind, is de communicatie over het inleveren van medicijnresten bij de apotheek, dat helpt enorm. Dat moeten we samendoen en oppakken. Ook bij deze projecten is het belangrijk dat we kennis uitwisselen. Goed personeel is overal een probleem, door kennisdeling kun je elkaar goed helpen.”

Mirjam sluit af met een blik naar de toekomst: “Klimaatadaptatie en drinkwatervoorziening moeten een belangrijke plek krijgen in het vervolg na 2025.”