09 juli 2024

Sinds 1 januari is Klaas Hoomans clustercoördinatoor van cluster Waterpas in stad. Klaas volgt Anne Helbig hierin op. Maak kennis met Klaas.

“Ik heb de opleiding Milieukunde gedaan met integraal Bodem en Watermanagement als afstudeerrichting en heb een hele tijd in de bodem gewerkt: zoals baggeren, bodemonderzoeken en natuurontwikkelingsprojecten. Daarna verschoof mijn werk zich meer naar het watersysteem. Vanaf 2016 ben ik helemaal werkzaam in het waterwerkveld. Vorig jaar werd ik via via door mijn collega’s getipt voor de functie van beleidsmedewerker water en bodem (sturend). Deze functie is helemaal op mijn lijf geschreven.” De rol van clustercoördinatoor Waterpas hoort hier bij.

 “Wel spannend om de spil in Waterpas te zijn, we werken dan ook met verschillende organisaties. De opgaves zijn best wel groot en het gaat niet alleen over water maar ook over energie & wonen en hoe richten we dat in voor onze gemeente. Zo merk je dat we met de opgaves sanitatie en drinkwaterschaarste zowel bestuurlijk als ambtelijk om tafel moeten. Zo wil de gemeente ruim 30.000 extra woningen bouwen, we moeten er dan wel voor zorgen dat er bij de voordeur genoeg drinkwater binnenkomt en dat we bij de achterdeur het afvalwater kunnen reinigen. We kunnen nu niet lukraak gaan bouwen, dan krijgen we geheid problemen. We zitten daarvoor om tafel met Drinkwaterbedrijf Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aas.”

“We hebben nu drie bijeenkomsten gehad en we bepalen ons doel en herijken eventueel doelstellingen. We hebben in ieder geval de wind mee door de rijksbrief Water en Bodem sturend. Ik ben nu druk bezig deze brief te laten landen in ons gemeentelijk beleid. Niet alles uit die brief is bij ons van toepassing, maar bijvoorbeeld wel hoe we omgaan met drinkwater, bescherming van veengebieden en de structuur in de ondergrond.”

“Ik heb er veel zin in, dit is waar ik ooit milieukunde voor studeerde en zo kan ik bijdragen aan een betere toekomst!”