12 april 2022
Contacten en verbinding goed houden

Tijdens corona voorzitter zijn van de stuurgroep van onze waterketen. “Dat was best wel ingewikkeld”, vertelt Henk Kosters.

“Door corona stonden wij als stuurgroep wat ver van de waterketen. De gehouden enquête bevestigde ons gevoel dat een aantal zaken beter zou kunnen. De structuur van de waterketen is prima maar we moesten meer aan de bak. Gelukkig pakten de clustercoördinatoren dit samen met de waterregisseur voortvarend op door het organiseren van een heidag. Daardoor ligt er komende mei een plan van aanpak met beschreven acties en benoemde trekkers. Zodat we weer de goede dingen gaan doen. We gaan weer met z’n allen vooruitkijken!”

Met pensioen?

Vanaf 1 januari 2020 was Henk betrokken bij de waterketen als wethouder van de gemeente Noordenveld. Henk was in de waterketen voorzitter van de stuurgroep én hij vertegenwoordigde in die stuurgroep de vier noordelijke Drentse gemeenten. En nu gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen. Hoewel: hij wil nog wel wat blijven doen maar “geen zeven dagen in de week”.

Contact met de achterban

“Wat voor het vervolg van de waterketen belangrijk is, is dat we met elkaar de verbinding blijven zoeken en met elkaar communiceren. Dat zijn ook belangrijke punten die uit de evaluatie kwamen”, vervolgt Henk. “Ik wil zowel de stuurgroep als alle betrokkenen bij de waterketen dat meegeven. Deel je bevindingen met elkaar en met alle gremia en houd elkaar op de hoogte. De stuurgroep moet daar ook een actievere rol in spelen. Zo gaan we natuurlijk het plan van aanpak monitoren, neem daar als stuurgroep dan ook het initiatief in. En ga ook het gesprek met elkaar aan als zaken niet goed lopen. Een ander aandachtspunt is hoe we contact houden met onze achterban. Niet alle gemeenten zijn direct betrokken bij de waterketen, dat moet de waterketen echt zorgvuldig oppakken. Tot slot dank ik iedereen voor de plezierige samenwerking!”, besluit Henk het interview.

We wensen Henk heel veel sterkte en vooral ook plezier in de nieuwe periode in zijn leven. Ik heb al begrepen dat hij thuis geen geraniums heeft.