11 juni 2024
Hoe leg ik verbinding(en)

Ik ben vandaag mijn dag gestart met een lange wandeling in het bos met leenhond Skip.

Voordeel van een hond, los van de gezelligheid, is dat hij je dwingt om in beweging te komen. En wandelen is bij uitstek de manier om voor mezelf zaken op een rijtje te zetten. Zeg maar, de verbinding te leggen tussen al die verschillende stukjes van de puzzel die ik in de afgelopen maanden heb verzameld. Dat zijn er al best veel, en bij ieder gesprek dat ik voer, ieder overleg waarbij ik aansluit, komen er nog weer nieuwe stukjes bij. De rand van de puzzel ligt er. Dat zijn de hoofdstukken en de paragrafen van de Business Case. En in de komende tijd moeten al die stukjes daar ergens hun plek krijgen.

Het gaat ook om verbinding tussen belangrijke thema’s: over water, en we zijn met de Provincie in gesprek over de samenhang met klimaat. Waarin kunnen we samen optrekken, welk stukje is van belang voor mijn puzzel. En wanneer is het goed om te weten, maar hoef ik er nu niets mee.

In mijn vorige blog heb ik iets gezegd over de verschillende thema’s. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de invulling van Informatievoorziening, Financiën en Personeel. Voor Huisvesting zijn wat 1e ideeën, maar nog niet concreter dan dit.  Communicatie is meer dan een thema, het is de rode draad, de smeerolie, of om in puzzeltermen te blijven: het hard board waarop ik mijn puzzel leg. Maar communicatie is altijd van twee kanten… het gaat om zenden en ontvangen. Mijn oproep is dus ook: als je vragen of opmerkingen hebt, mail, bel of app me en blijf er niet mee rondlopen. Zo kreeg ik bij voorbeeld deze week een telefoontje van de gemeente Stadskanaal die graag bijgepraat wil worden. Dat doe ik met plezier.

Tot slot: in mijn vorige blog had ik al iets gezegd over de medewerkersbijeenkomst op 27 juni, waar ik jullie zal bijpraten. Daarnaast is er een bestuurlijke bijeenkomst op woensdag 4 september. Mieke Riezebos is bezig deze in te laten plannen bij de verantwoordelijk bestuurders van alle deelnemende organisaties.  Daar zal ik de Business Case presenteren. Met als doel om ze de informatie te geven om dit jaar een  besluit te kunnen nemen. En misschien hebben ze nog een paar losse puzzelstukjes voor me die heel goed blijken te passen in het totale plaatje.

Roden, 11 juni 2024

Petra Woldendorp