22 mei 2024

Inmiddels ben ik zo’n 2 maanden aan de slag als Kwartiermaker voor de Waterkennisbank Noord. In deze blog wil ik graag mijn eerste indrukken met jullie delen.

Maar eerst even terug in de tijd, omdat daar de basis ligt voor waar ik mee aan de slag ben gegaan.

Het huidige waterakkoord in de regio Groningen en Noord-Drenthe is op 1 januari 2020 verlengd voor een periode van 5 jaar. Als onderdeel van dat akkoord zijn uitgangspunten ontwikkeld om te komen tot een structurele vorm voor de samenwerking. Belangrijke reden daarvoor was de toenemende kwetsbaarheid bij de partners binnen de waterketen in combinatie met de behoefte om de kwaliteit van een aantal basistaken te kunnen blijven garanderen en daarmee veilig te stellen. Dit vroeg om een bundeling van krachten. Personele kwetsbaarheid was hierbij een steeds nijpender probleem geworden. Met mijn komst als Kwartiermaker is de stap gezet om een Business Case te maken die dient om tot formele besluitvorming over de Waterkennisbank te komen.

De afgelopen periode heb ik o.a. kennis gemaakt met de meeste cluster coördinatoren, die voor mij het eerste aanspreekpunt zijn voor een specifiek cluster van organisaties. Iedereen denkt (kritisch) mee, geeft tips en inhoudelijke suggesties en levert waardevolle input. Maar de belangrijkste opmerkingen van iedereen die ik tot nu toe heb gesproken, zijn:

  • Ga aan de slag, want er wordt al zo lang over gesproken.
  • Laat weten waar je mee bezig bent, dus communiceer.
  • En dat communiceren gaat dan zowel over de inhoud maar ook over het proces (en de bijbehorende planning).

Dat neem ik ter harte. Door deze blog probeer ik jullie zoveel mogelijk mee te nemen in waar ik mee bezig ben. Het Kernteam bestaande uit Dries Jansma, Doreen Edeler, Jan Egberts Eleveld, Koos Bogaerts, Peter Sijbolts, Jeroen Niezen en Mieke Riezebos helpt en ondersteunt me bij het maken van deze Business Case.

Wat ga ik doen met alle informatie die ik tot nu toe heb opgehaald? Eigenlijk is de informatie onder te verdelen in een aantal thema’s namelijk: Personeel, Informatievoorziening, Organisatie inrichting, Communicatie, Huisvesting en overige algemene aandachtspunten. Ik ben begonnen met de verdere uitwerking van deze thema's. Met hulp van een aantal inhoudelijk deskundigen uit de deelnemende organisaties, die daarin met me meedenken. In mijn volgende blog zal ik jullie hier verder over bijpraten.

Tot slot:
Houd ruimte in je agenda op donderdag 27 juni voor medewerkersbijeenkomst! Hoop daar zoveel mogelijk mensen te zien en te spreken.

Roden, 27 mei 2024
Petra Woldendorp