03 april 2024
img_0942.jpeg

Verloop samenwerking

In 2017 zijn we gestart met het gezamenlijk opstellen van een bestek voor het baggeren van vijvers en watergangen.

Na een korte inventarisatie was duidelijk dat de gemeente Aa & Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo elk op hun eigen manier onderhoud plegen aan vijvers en watergangen en dan met name het baggeren hiervan.
Als een soort van pilot is een samenwerking ontstaan om samen een bestek op te stellen en aan te besteden, in plaats van elk een eigen bestek en een eigen aanbesteding. Na een jaar voorbereiding is er in 2018 gestart met de uitvoering van baggerwerkzaamheden in alle vier de gemeenten. Dit onder de naam Baggeren cluster KvD.
Na een pilot volgt natuurlijk een evaluatie, die was kort maar krachtig, het beviel alle partijen goed waarop gelijk een tweede ronde gestart is. Er waren meer vijvers die op de nominatie stonden voor de baggerwerkzaamheden.
Uiteindelijk zitten we nu in 2024 en voeren we in september de uitvoering van Baggeren KvD V uit en is er een start gemaakt met de voorbereiding van Baggeren KvD VI.
Samenstelling deelnemende partijen
Door de jaren heen is de samenstelling van de uit te voeren werkzaamheden regelmatig gewijzigd. Soms deden er twee, drie of vier gemeenten mee. Bij de voorbereiding kijken we altijd eerst of er voldoende vijvers op de planning staan, is dit niet het geval, dan schuiven we het een jaar op zodat er voldoende massa is om een goed bestek en opdracht neer te kunnen leggen bij de aannemer.

IMG 20191002 123541512

Ontstaan samenwerking

De samenwerking is ontstaan tijdens de waterketenoverleggen, toen nog onder het onderdeel Waterteam, maar nu uitgegroeid tot een zelfstandige samenwerking tussen de vier noord Drentse gemeenten. De projectgroep samenstelling is door de jaren heen wel wat gewijzigd maar heeft gelukkig niet geleidt tot het stoppen van deze praktische en ook leuke samenwerking. Wel moet opgemerkt worden dat de samenwerking wel erg afhankelijk is van de mensen die in de projectgroep zitten, en de kwetsbaarheid is wel een punt van aandacht.

Toekomst samenwerking

Kijkend naar de toekomst in de samenwerking, dan hoop ik op nog vele jaren samen te werken met mijn buurcollega’s en hoop ik ook dat we een start maken met het gezamenlijke baggerbeheersysteem. Dit systeem maakt het voor alle partijen makkelijk inzichtelijk hoe de vijvers en watergangen erbij liggen en welke onderhoud ze nodig hebben. En wellicht gaan we op meer vakgebieden samenwerken en kunnen gemeenten onderling werkzaamheden bij elkaar neerleggen, bijvoorbeeld bij het beheer en onderhoud grondwatermeetnet (om maar een praktisch voorbeeld te noemen).

Sebastiaan Berends

Beleidsmedewerker Water
Team Gemeentewerken - Infra
Gemeente Tynaarlo