15 mei 2018

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven zorgen samen voor het leveren, afvoeren en schoon maken van water voor onze inwoners. Waterbedrijven leveren (drink)water, gemeenten voeren afvalwater af in het riool en de waterschappen maken dit rioolwater schoon en lozen het op kanalen en beken.

Waarna de cyclus weer opnieuw begint. In de waterketen Groningen en Noord-Drenthe werken gemeenten, waterschappen en waterbedrijven samen in deze waterketen. Meten en Monitoren bekijkt uiteindelijk de afvalwaterketen als één geheel en niet meer per organisatie.

 v.l.n.r. Klaas de Veen, Rudi Boets en Jan Egberts Eleveld

Waar doen we het voor

Belangrijk in de waterketen is dat we onze inwoners centraal zetten. Daar doen we het voor! Het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en het minder hard laten stijgen van de lasten zijn belangrijke speerpunten. Door samen te werken leveren we een betere kwaliteit en kunnen we de kosten laag houden. Meten en Monitoren is het project om aan deze voorwaarden te voldoen. De riolering en de waterzuivering stemmen we beter op elkaar af. Er ligt een mooie opgave voor ons: samenwerken om onze inwoners nog beter van dienst te zijn.

Focusproject Meten en Monitoren

Het project Meten en Monitoren is een regionaal focusproject waar alle organisaties profijt van hebben. Het komt de samenwerking ten goede omdat de kwaliteit van het afvalwatersysteem omhoog gaat, we de kosten minder laten stijgen en we kennis met elkaar uitwisselen. Uiteindelijk profiteren onze inwoners hiervan. En daar doen we het toch voor.

Meten en Monitoren is hét project waarbij we inzicht krijgen in het functioneren van het afvalwatersysteem van alle organisaties. Meten en Monitoren, Risicogestuurd beheer en Gegevensbeheer zijn de drie projecten waarbij investeringen plaatsvinden door harde gegevens en niet meer op afschrijvingstermijnen of onderbuikgevoel.

Het projectteam bij Hunze en Aa’s bestaat uit Klaas de Veen als afdelingshoofd, Rudi Boets als teamhoofd ICT, Jan Egberts Eleveld als beleidsmedewerker rioleringen en Kees van Nes als projectleider.

wonen aan het water5