08 juli 2021
20210708_1_60e6a43983b5d.jpeg

“Beter in onze rol komen”, antwoord Menno Smit op de vraag waarom we ons focussen op een drietal thema’s:

  1. De Omgevingswet
  2. Klimaatadaptatie
  3. En kwetsbaarheid

Menno is voorzitter van het clustercoördinatenoverleg. “Op verzoek van Wessel Rothstegge en mij heeft Jeroen Niezen de notitie ontwikkelingsperspectief geschreven; hoe nu verder met de waterketen. Het is daarbij goed om een aantal zaken heel goed te doen in plaats van alles een beetje. Keuzes maken, zeg maar. In deze notitie is beschreven hoe we daarmee omgaan”.

Waarom deze projecten?

“In de waterketen zien we een verschuiving van de drie K’s. We hebben ons al bewezen in de K’s van kwaliteit en kosten. Maar de K van kwetsbaarheid blijft achter,” reageert Menno. “Kwetsbaarheid is nog een heikel punt. Jan Drent, manager bij de gemeente Noordenveld gaat hiervoor een plan van aanpak schrijven. Dat gaan de clustercoördinatoren daarna verder oppakken. De Omgevingswet en klimaatadaptatie zijn belangrijke onderdelen in het vervolg van de waterketen. En mooi, want bij klimaatadaptatie ontkom je niet aan duurzaamheid. Met name de uitvoering van de maatregelen zit bij de waterketen. Het gaat over riolering, oppervlaktewater en waterberging. De komende jaren speelt ook de vervangingsopgave van de riolering. Samen kunnen we leren, zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. De notitie is richtinggevend om mee aan de slag te gaan”.

Aan het werk

Afgelopen jaar hebben we helaas nog te weinig gedaan. We zijn nog niet goed uit de startblokken, we zoeken nog naar onze taken en rol. Na de zomer gaan we krachtig aan de slag. We willen ook de waterteamleden weer meer betrekken bij de waterketen. Belangrijk is dat we zichtbaar maken hoe we het gaan doen, wie wat doet en waarom we het doen. Waarom hebben we een waterketensamenwerking? We gaan daar een werkbare vorm voor bedenken. De komende tijd moeten we een flink aantal slagen gaan maken. We moeten aan het werk!”

  1. De Omgevingswet
  2. Klimaatadaptatie
  3. En kwetsbaarheid