15 mei 2018

Bij samenwerking in de waterketen is naast de fysieke implementatie (in dit geval Meten en Monitoren) ook sprake van een mentale verandering. Verandering bij bestuurders, het management en de medewerkers. Samenwerking is altijd geven en nemen en dat is de mentale uitdaging. Kortom hoe ver wil een ieder daadwerkelijk gaan.

Met het behalen van goede resultaten bij Meten en Monitoren kan een verdere stevige basis voor intensievere samenwerking worden gecreëerd. Ook is het de beste communicatievorm om de mentale verandering op gang te krijgen en te houden, waarbij een professionele communicatiestrategie van belang is. En last but not least is, om hobbyisme te voorkomen, het onderbouwd definiëren van noodzaak tot verdere verandering c.q. samenwerking van groot belang. Aan luchtfietserij heeft niemand wat.
Uiteindelijk is het grote doel dat we oplossingen creëren waarvan onze burger profiteert. Met Meten en Monitoren maken we dan ook een flinke stap voorwaarts.

Klaas de Veen
Hoofd Personeelszaken, Financiën & Bedrijfsvoering Hunze en Aa's