07 maart 2017

Om alles samen te brengen op één regionale kaart, is een ICT-structuur nodig die alle databronnen bij elkaar brengt. Ingewikkeld en duur om dat zelf te ontwikkelen. Daarom is het mooi dat we in contact zijn gekomen met Gegevens Knooppunt Groningen (GKG). Het GKG heeft al een succesvol concept bedacht en we willen hier graag gebruik van maken.

Voor het GKG is dat ook mooi omdat er dan een stevig en concreet project gebruik maakt van het GKG. En voor ons geldt dat we niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Een mooie win win situatie!

Ook de Kop van Drenthe gaat aan de slag met de waterkaart. Daarmee hebben we voor de hele regio een waterkaart. We willen deze kaart via het web ontsluiten voor bedrijven, burgers en uiteraard voor de organisaties zelf.
De waterkaart past uitstekend in de ontwikkelingen rond de omgevingswet. In 2018 treedt deze wet in werking: één wet die alle wetten en regels rond onze leefomgeving bundelt. Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat de inrichting en ontwikkeling van de ruimte in ons land op een soepele manier verloopt, van nationaal tot lokaal niveau. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. In het omgevingsplan moeten alle regels en voorschriften zijn opgenomen. Het omgevingsplan ontsluit men door een digitale kaart net zoals de waterkaart.