15 mei 2018

Het afvalwatersysteem bekijken we met Meten en Monitoren als één geheel. Op die manier zijn verbeteringen en aanpassingen mogelijk die goed op elkaar zijn afgestemd. Data uit de besturingsprogramma’s (hoofdposten) van de individuele organisaties brengen we samen in een centrale database van Hunze en Aa's.

De gegevens die we zo verzamelen geven specialisten de mogelijkheid om de hele keten, van toilet tot uiteindelijke lozing op het kanaal, te analyseren en daarover te adviseren. We monitoren zo het functioneren van het systeem, zodat je met onderbouwde beslissingen het functioneren in stand houdt of verbetert. Dat levert een verbetering op in de kwaliteit en het kostenplaatje. Wat uiteindelijk weer ten goede komt aan onze inwoners. Meten en Monitoren is een kwaliteitsverbetering in data over het afvalwatersysteem.

Huidige situatie

Het systeem om rioolwater in te zamelen, te transporteren en weer schoon te maken voeren verschillende organisaties uit. De gemeente zorgt voor de riolering en het waterschap voor de zuivering van het rioolwater. Deze organisaties focussen hierbij op hun eigen onderdeel in plaats van op het grote geheel. Daarnaast is er ook een verschil in de uitvoering, omvang en de kwaliteit van de metingen. Dat kan beter.

Toekomstbeeld

Met Meten en Monitoren zorgen we samen voor een overall beeld van het afvalwatersysteem, waardoor we het beheer optimaliseren. De gegevens die we op deze wijze verzamelen geven de mogelijkheid om de keten integraal te analyseren. Het project betekent een grote winst voor alle organisaties, het is essentieel om je euro’s goed te besteden. Er ontstaat een kwaliteitsverbetering in de beheergegevens van alle organisaties, waarbij toekomstbestendige investeringen het doel zijn. Toekomstige schades als gevolg van de klimaatwijziging beperken we en kansen benutten we.

Voorbeeld in Anloo

Een mooi voorbeeld van besparing vond plaats in Anloo. Door het totale afvalwatersysteem in kaart te brengen, kon de gemeente daar € 500.000,- besparen. De rioolinvestering van de gemeente kon men oplossen met een door het waterschap uit te voeren renovatie van het rioolgemaal. Deze laatste renovatie kostte € 5.000,-. Tel uit je winst!