19 november 2020
20201116_1_5fb2589b7a03c_m.jpeg

Mijlpalen vieren, helaas vergeten we dat te vaak te doen. Bij Meten en Monitoren is nu een mooie mijlpaal behaald. Vandaar dat we trakteren op een virtueel gebakje. Uiteraard gaan we ook even in op die mijlpaal. Zodat je tijdens het eten kan lezen wat er is bereikt.

Tachtig procent hoofdposten in productie

Momenteel is 80% van de hoofdposten in productie bij Hunze en Aa's. Dat betekent dat we daar druk bezig zijn om alle gegevens te valideren. Daarbij zijn we samen met de gemeenten bezig om de data op orde te brengen en ook de gegevens te analyseren. Hoe mooi wil je het hebben. Door deze mijlpaal hebben we in het eerste kwartaal van 2021 meer tijd voor de volgende onderwerpen:

 • Nog meer analyses uitvoeren
 • Analyses standaardiseren
 • Gegevens/analyses inzichtelijk maken voor gebruiker (visualisatielaag/dashboard/rapportages)
 • Statische gegevens (overstorthoogten, pompcapaciteiten) afkomstig uit de bronsystemen van de gemeenten koppelen
 • Neerslag gegevens koppelen
 • Optimaliseren van
  Inrichting
  Validatie
 • Eerste schreden zetten op weg naar de beheerorganisatir

Trots op resultaat

En, smaakte het gebakje? Ons wel, wij hebben ervan genoten. We hebben hard aan dit project gewerkt en zijn bijzonder trots op het resultaat! Dus een beetje genieten en stil staan bij dit moment mag dan ook wel.

Focusproject Meten en Monitoren

Het project Meten en Monitoren is een regionaal focusproject van de waterketen waar alle betrokken organisaties profijt van hebben. Het komt de samenwerking ten goede omdat de kwaliteit van het afvalwatersysteem omhoog gaat, we de kosten minder laten stijgen en we kennis met elkaar uitwisselen. Met Meten en Monitoren bekijken we het afvalwatersysteem als één geheel. Op die manier zijn verbeteringen en aanpassingen mogelijk die goed op elkaar zijn afgestemd.

Data uit de besturingsprogramma’s (hoofdposten) van de individuele organisaties brengen we samen in een centrale database van waterschap Hunze en Aa's. De gegevens die we zo verzamelen geven specialisten de mogelijkheid om de hele keten, van toilet tot uiteindelijke lozing op het kanaal te analyseren en daarover te adviseren.