07 mei 2020
Van grasveld naar landschapstuin

Hoe staat het met het project op industrieterrein Euvelgunne in het zuidoosten van de stad Groningen? Waar het cluster Waterpas van onze waterketen werkt aan een klimaatrobuust Euvelgunne? Samen met de aanwezige bedrijven wil Waterpas slim om gaan met het riool, regenwater, beplanting en meer. Lees hier het inspirerende verhaal over een van de deelnemende bedrijven, Salomon's Metalen.

Wadi

Rijd je via de Gotenburgweg het bedrijvenpark Euvelgunne op, dan valt het al snel op. Het grasveld rond het bedrijf van Salomon's Metalen is de laatste weken ingrijpend veranderd. Het lijkt nu nog wat kaal, het gras is weg en er is een soort ondiepe sloot gegraven. Maar dit is niet zomaar een sloot, het is een zogenoemde wadi. De wadi kan regenwater tijdelijk opslaan, waardoor het geleidelijk de bodem inzakt. Daarnaast is het gras vervangen door een bloemrijkere beplanting. Al is het nog wel even wachten tot dit zichtbaar is.

Wat al wel zichtbaar is, is een manshoog insectenhotel. Het is het eerste voorbeeld van maatregelen die in samenwerking met de waterketen zijn genomen voor een klimaatrobuust Euvelgunne.

Klimaatverandering als aanleiding

Het klimaat verandert. Dit leidt niet alleen tot hogere temperaturen maar ook tot meer regen. Het rioolstelsel kan die grotere hoeveelheid regen niet altijd goed verwerken. Het regenwater van Euvelgunne zorgt voor problemen. Er komt te veel water in het riool, wat zorgt voor ongewenste overstortingen van het rioolwater, met name in de binnenstad.

Een van de beste manieren om dit te voorkomen is ervoor te zorgen dat regenwater niet in het riool komt, maar op een andere manier wordt afgevoerd. Regenwater is vrij schoon, daarom hoeft het niet naar de rioolwaterzuivering. Vaak is op een bedrijventerrein een directe afvoer naar het oppervlaktewater of de bodem goed mogelijk. Het cluster Waterpas heeft daarom, samen met de bedrijvenvereniging, een project opgezet om na te gaan hoe dit op een bedrijventerrein gedaan kan worden. Daar kwamen verrassende resultaten uit.

Combinatie van functies

Eddy Simmeren, directeur bij Salomon's Metalen was eigenlijk meteen enthousiast. Hij zag vooral ook mogelijkheden om dingen te combineren. “Als je dan toch moet gaan graven om een regenwaterbassin te maken, maak er dan meteen iets moois en nuttigs van”, was zijn gedachte. Door een wat speelse vormgeving ontstaat een aantrekkelijke landschapstuin die ook bijdraagt aan het imago van het bedrijf. Door de tuin in te zaaien met een natuurlijk bloemrijk graszaadmengsel wordt bovendien bijgedragen aan de biodiversiteit. Er ontstaat een aantrekkelijke omgeving voor tal van planten en insecten.

Het insectenhotel midden in de tuin, is een echte blikvanger maar ook zeer belangrijk voor de voortplanting en overwintering van tal van wilde bijen. En er kan ook water in worden geborgen. Zo’n 90% van al het regenwater zal naar verwachting in de bodem verdwijnen. Alleen als het heel hard regent, wordt een deel nog naar het riool afgevoerd. Maar dat komt maar een enkele keer per jaar voor.

Hitte-eilanden

Bedrijventerreinen zijn hitte-eilanden in de stad, de temperatuur is vaak vele graden hoger dan in een meer groene omgeving. Dit komt door de grote oppervlakken van platte daken en verharde parkeerplaatsen. Een vergroening van bedrijventerreinen als Euvelgunne leidt tot lagere temperaturen wat zorgt voor een aangenamer werkklimaat en daardoor lagere kosten voor mechanische koeling. Dit bevordert weer een hogere productiviteit. Anne Helbig van de gemeente Groningen geeft aan dat de maatregelen bij Salomon's moeten worden gezien als een eerste stap: “Als iedereen een klein beetje bijdraagt zijn de effecten al snel merkbaar. En daar heeft iedereen baat bij.”

Op weg naar een klimaatrobuust bedrijventerrein

Salomon's Metalen is een van de pioniers. Ook andere bedrijven onderzoeken de mogelijkheid om anders om te gaan met hun regenwater en los van het riool af te voeren. Daarmee zetten zij stappen naar een meer duurzaam en klimaatbestendig bedrijventerrein. Waterpas en de bedrijvenvereniging helpen hen daarbij om de juiste keuzes te maken. Die keuzes kunnen voor ieder bedrijf weer anders zijn. Maar als ieder bedrijf een steentje bijdraagt ontstaat er wel een duurzaam bedrijvenpark waar het prettig werken is, waar medewerkers graag een ommetje maken, waar optimaal gebruik wordt gemaakt van het beschikbare regenwater en waar geen wateroverlast meer optreedt.

Bron: Groninger Ondernemers Courant