17 juni 2019

Hieronder een samenvatting van de notulen van de regiegroep op 21 maart. Zo leest u zoal dat we op koers liggen met Ons Water Centraal en over een voorstel over instroom nieuwe medewerkers.

 

 Waterketenkaart en Gegevensknooppunt Groningen

• Er komt een nieuwe verdeelsleutel voor de bijdrage aan het Gegevensknooppunt door de herindelingen. De bijdrage voor de Drentse gemeenten blijft hetzelfde als in 2018.
• De projectleider van de Waterketenkaart kan het project continueren tegen de afgesproken uren en vergoeding.

Ons Water Centraal

• De regiegroep stelt het rapport Ons Water Centraal vast, met het bijbehorende bestuurs- en directievoorstel. Is inmiddels naar alle organisaties verstuurt.


Spoorboekje besluitvorming: we liggen op koers, de resterende acties ziet u hieronder:

16

17

18

19

20

21

Interne besluitvorming

Terugmelding besluit aan de waterregisseur

Uitwerking plan inclusief organisatie

Regionale presentatie plan

Uitvoeren plan

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Voor 01-06-19

Voor 01-06-19

Vanaf 1 juni

September 2019

Najaar 2019

31-10-19

Alle organisaties

Alle organisaties

Regiegroep samen met clustercoördinatoren

Alle waterprofessionals

Regiegroep

Wethouders/DB leden/Directies

Gezamenlijk Gegevensbeheer

• De evaluatiebijeenkomst van de zeven gemeenten die nu samenwerken in dit project is besproken. Deze gemeenten willen graag verder samenwerken, maar ook deelname van andere gemeenten is gewenst. Peter Groen gaat daarom samen met de projectleider Dries Jansma langs de andere gemeenten om deelname te bespreken. Daarbij komen onderstaande punten aan bod:
• Good practices aangeven;
• Resultaat voor de huidige zeven participanten;
• Kwetsbaarheidsvermindering is een belangrijke uitkomst;
• Relatie aangeven met het nieuwe waterakkoord.

Uit het overleg clustercoördinaten

• De clustercoördinaten komen met een voorstel voor meer instroom nieuwe medewerkers water- en rioleringsbeheer. De regiegroep vindt dit een goed initiatief en is erg benieuwd.