08 oktober 2019

De K van kosten besparen is nog steeds belangrijk in onze Waterketen. Om van elkaar te leren hebben we er voor gekozen om met een Uniform rioolexploitatiemodel (UnieX) te werken. Je vergelijkt dan appels met appels omdat iedereen dezelfde financiële basis gebruikt. Dat is handig, omdat je zo inzicht krijgt in de werkwijze van andere gemeenten die je vervolgens kan toepassen op je eigen gemeente.

Rioolgegevens koppelen aan begroting
Aan tafel zit Diane Schepers, de projectleider van UnieX. “Het is een doorlopend proces”, vertelt Diane. “Om het actueel te houden moeten we het minimaal 1 maal per jaar per gemeente bekijken. De gegevens uit UnieX leveren vervolgens belangrijke informatie voor de rioolheffingsberekening voor de komende 20 jaar. In het model wordt een koppeling gemaakt met de begroting, zodat de rioolheffingsberekening actueel is en tevens zichtbaar wordt wat het effect is van de investeringen op lange termijn. Voorheen werden deze berekeningen gemaakt door externe bureaus die eigen modellen gebruikten. Het werkte dan haast als een black box, je stopt er wat in en er kwam wat uit. Met het UnieX model is alles veel transparanter omdat je het zelf doet. Daardoor worden de technische mensen kosten bewuster. En ga je geld uitgeven alsof het je eigen geld is. En kun je je eigen gegevens makkelijk vergelijken met een buurgemeente. Om mijn ervaringen als gesprekspartner bij financiële mensen te delen, geef ik hierover binnenkort een masterclass aan de technische mensen. Zodat zij ook beter begrijpen hoe het in elkaar steekt.”

Nieuw tarief na herindeling
“Alle gemeenten hebben inmiddels deze tool. De ene gemeente werkt er meer mee dan de andere, hier is zeker nog een verbeterslag te maken. De analyses zijn beschikbaar en de exploitaties zijn te vergelijken. Met deze resultaten kunnen de gemeenten dan zelf aan de slag. Een voorbeeld is de berekening van het nieuwe tarief na de herindeling van Het Hogeland en Westerkwartier. UnieX heeft bijgedragen aan de harmonisatie van het riooltarief gebaseerd op vier tarieven van de voormalige gemeenten. Met het model was het makkelijk één tarief vast te stellen.” De resultaten zal Diane presenteren op de bestuurlijke bijeenkomst op 31 oktober.

“Inzicht in elkaar geeft een helder beeld voor de toekomst!”