13 maart 2021
uit_de_media.jpeg

Mysterieuze achthoek in de vijver in het Molukkenplantsoen Groningen.

Klimaatambassadeurs aan de slag met de Regionale Actie Agenda, de eerste verkennende gesprekken met gemeenten. Met een aantal van onze clustercoördinatoren.

In het Nationaal Waterplan (NWP) staat dit handboek aangekondigd als het "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer". In de praktijk kortweg 'Handboek Water' genoemd. Naast het rijk zijn ook de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg bij dit handboek betrokken.

Word ook een waterbaas.

Wij (van nlgaat.nu) helpen u de inwoners te bereiken, te informeren en in beweging te brengen zodat er zoveel mogelijk Nederlanders de zaag in de regenpijp gaan zetten en hun tuinen gaan vergroenen.

Proef plaszakken tegen contrastmiddelen in water.

Vewin bepleit snel nieuw verbod op gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw.

We springen te nonchalant om met ons water: tijd voor een watertransitie.

Gemeenten help mensen bij klimaatarmoede.

Online aan tafel met Noorderzijlvest.

Kennisportaal klimaatadaptatie (voor inwoners).

VNG klimaatakkoord.

Inwoners betrekken in je klimaatplan.

Primeur Hunze en Aa's: speciaal doek filtert fosfaat uit afvalwater.

Rotterdamse langetermijnvisie  voor een circulaire waterketen in 2050.