07 mei 2020
Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door

Een oude marketingregel die helaas bij de Corona maatregelen voor velen niet opgaat. Er is gewoon geen verkoop meer. Denk daarbij vooral aan de horeca, sportverenigingen en ZZP’ers die zwaar gedupeerd raken. Hopelijk draait alles weer snel ten goede, ook voor deze groepen.

Nieuwe rol clustercoördinatoren

Hoe zit het met de verkoop van de waterketen tijdens de Corona maatregelen? En wat doen de clustercoördinatoren nu ze de komende vijf jaar meer verantwoordelijkheid hebben gekregen in de waterketen? En wie zijn die clustercoördinatoren? Voor de waterketen in ieder geval bekende gezichten. We stellen ze hieronder aan u voor. Alleen de waterregisseur is nieuw, Wessel Rothstegge. We stellen hem nader aan u voor in deze nieuwsbrief. Om de nieuwe rol van de clustercoördinatoren te bestendigen plannen we op 17 juni een heidag. En op 15 april was er een digitale vergadering. Tijdens Corona gaat het werk dus gewoon door.

Digitaal vergaderen

Het geplande overleg op 15 april hebben we digitaal gedaan. Dat ging prima. Iedereen die op deze manier heeft vergaderd tijdens deze periode herkent het wel. Vruchtbaar!

De highlights uit het overleg waren:

 • Regionale Adaptatiestrategie (RAS), er komen werksessies per cluster. Alleen cluster Oost-Groningen splitsen we in twee groepen. De vragen richten zich dan op het gebied per cluster en klimaatadaptatie.
 • Op 9 september is er een heidag gepland voor de clustercoördinatoren, uitgangspunt is het bestuursakkoord Ons water Centraal.
 • We organiseren een excursie voor de clustercoördinatoren over klimaatadaptatie. Daarbij willen we ook graag mensen uitnodigen van Ruimtelijke Ordening.
 • Het project Kennis in beweging vraagt extra aandacht.

Clustercoördinatorenoverleg

De volgende personen nemen deel aan het clustercoördinatorenoverleg.

Vijf clustercoördinatoren:

 • Dries Jansma met Anne Helbig voor cluster Waterpas (gemeente Groningen)
 • Mario Brinkman met Peter Sijbolts voor cluster Groningen West
 • Joost Gierman voor cluster Groningen-Oost
 • Erik Lanooy voor cluster Kop van Drenthe
 • Menno Smit voor cluster Eemsdelta en voorzitter

Verder nemen deel aan het clustercoördinatoren overleg:

 • Wessel Rothstegge als waterregisseur en secretaris
 • Jan Egberts Eleveld en Peter Sijbolts namens de twee waterschappen
 • Mieke Riezebos als communicatieadviseur
 • Marja Laning als notulist
 • De beide waterbedrijven zijn agendalid.