14 maart 2021

Stichting Steenbreek probeert gemeenten, provincies, particulieren en andere betrokken partijen te stimuleren klimaat adaptieve maatregelen te nemen in en om tuinen, in de openbare ruimte, in stedelijk gebied en op bedrijfsterreinen.

Wat doet Steenbreek?

Steenbreek draagt oplossingen aan voor klimaatadaptatie en stimuleert samenwerking tussen diverse partijen. De stichting geeft handvatten aan gemeenten, provincies, waterschappen en waterbedrijven om inwoners, bedrijven en instanties te stimuleren in actie te komen en te vergroenen. Bij het vervangen van tegels door groen kan de bodem eenvoudiger het regenwater opnemen en het grondwaterpeil aanvullen en raken riolen niet overbelast. Daarnaast voorkomen we zo dat stenen de warmte lang vasthouden. De missie van Stichting Steenbreek is om de trend van de verstening te stoppen, zowel in de publieke als private ruimte en deze te vergroenen. De bescherming van biodiversiteit en oplossingen aandragen voor klimaatadaptatie zijn daarbij de belangrijkste drijfveren.

Wie werken al met Steenbreek?

Binnen onze waterketen werken de volgende gemeenten al met Steenbreek (volgens de website van Steenbreek):

De beide waterschappen en waterbedrijven zijn (nog) niet aangehaakt bij Steenbreek.

Steenbreek ook wat voor jullie?

Steenbreek heeft een mooie website. De link toont een overzichtelijke menukaart waar Steenbreek je kan ondersteunen om samen met je inwoners te vergroenen. En zo bij te dragen aan klimaat adaptieve oplossingen.

Tevens kun je je opgeven op de website.